www.heratonline.com


بمناسبت سالگرد قیام خونین 24 حوت مردم با شهامت هرات
عبدالحی خراسانی

گر کسی پرسد ترا کز شهر ها خوشتر کدام
ار جواب راست خواهی گفتن او را گو: هری
این جهان را همچو دریا دان خراسان را صدف
در میان این صدف شهر هری چون گوهری


وجب به وجب خاک مقدس میهن مرد آفرین ما ، مکتب عشق و صحرای شهادت است ، سایه سایه سنگ سنگ کوهساران دلاور پرور ما مدرسه ایثار و کانون رشادت میباشد. هر لاله خونین جگر دشت های سر سبز سرزمین مرد خیز ما یاد آور شهدای است که در راه استقلال و آزادی از جان گذشتند، تا نسلهای آینده سربلند و با عزت زندگی نمایند.

قطره قطره دریا های خروشان کشور ما درس قیام و خروش میدهند و ذره ذره خاک ما اندرز شهامت و از خود گذری داده اند. سنگر های خونین پولاد مردان حماسه آفرین ما یاد آور میدانهای نبرد بدر ، احد ، خندق و خیبر است ، عطر دلاویز خلوص و صداقت ابوبکر (رض) و جاهت و عظمت عمر(رض) ، تواضع و نرمش و حلم عثمان (رض) و علم و قاطعیت علی (رض) بر روح ها و روانها توان و طراوت می بخشد.

هر جرقه صاعقه آسای که از اصطکاک تیغه خنجر کفر ستیز مجاهد سنگر دار ساطع میشود ، یاد آور معجزه آفرینی های خالد ابن ولید (رض) در صحرا های سوزان حجاز است. هر مجاهد کفن پوش سنگر های خونین نبرد در کویر نینوای وطن رسالتمدار مکتب حسین است، و پرچمدار مکتب توحید. اگر آنروز یزیدیان بد فرجام سرور آزاده خاندان نبوت ، یادگار مکتب رسالت و محبوب دیدگان محمد (ص) را با جهل و تعصب از مسلمانان گرفتند، امروز مزدوران مکتب الحاد ، و پیروان ماده پرست ملحد شان صد ها هزار فرزند معصوم و مومن سرزمین افغانستان عزیز را در خاک و خون افگندند و از کشته ها پشته ها بنا نمودند. اما مجاهدان و پاسداران سرزمین عشق و شهادت دلاورانه تا پای جان رزمیدند و در حفظ و حراست محبوب از دل و اندیشه مایه گذاشتند و شرف و عظمت آفریدند.

کمونزم با محاسبه غلط و اشتباه آلودش که از عدم دقت و شناخت فرهنگ ، جامعه و مردم ما ناشی بود چنان پنداشت که میتواند نقشه مستقل افغانستان را از جغرافیا حذف نماید و در کنار مستعمرات خویش قرار دهد اما مجاهدان مبارز ما چنان مشت محکمی بر دهان ارتش مسلح متجاوز زدند که در نهانخانه قصر کرملین مادر بد فرجام کمونیزم فرزند علیلی بنام پروستاریکا زائید.

بمجرد انجام کودتای خائنانه ننگین هفت ثور بوسیله مزدوران مارکسیزم در افغانستان ، مردم متدین و مسلمان ما بپا خاستند و سراسر کشور را شور و التهاب و اظطراب فرا گرفت ، یکی از قیام های سرتاسری و پرخروش مردمی که ظلمت سرای شیطان را هزاران کیلومتر دور تر به لرزه انداخت، مقاومت ملی مردم دلاور و آزاده هرات باستان بود.

هرات شهریست که تصویر پر فراز و نشیبش در آئینه تاریخ انسان را بیاد حیات و مرگ تمدن ها ، قدرتها و حکومت های زیادی می اندازد که همچون اختر پر فروغ در کهکشان آن افتخارات همواره درخشیده است.

شاید حتی بنیان گذار شهر هرات هم تصور نمی نمود که در فرا راه مسیر تاریخ ، مردان قدرتمندی همچون فریمان، گشتاسپ، بهمن و ... مدتها در تحت فرمانروای این ولا تکیه می زنند ، و حتی نام اسکندر مقدونی در شمار کسانی می آید که در بنای این شهر سهیم بوده اند.

با گشودن در وازه خراسان توسط اخنف ابن قیس سردار دلاور عرب ، عصر تازه در تاریخ هرات گشوده شد. هرات همچون ستاره تابناک در آسمان عصر دوره طاهریان ، سامانیان ، غزنویان ، سلجوقیان، غوریان و خوارزمشاهیان میرفت که عظمت شایسته خویش را باز یابد، و تازه گلبانگ مناره های جامش آرام بخش روان سلطان سریر طوس بود، که ناگهان فتنه چنگیز بپا شد و هرات نیز در شمار شهر های آمد که از کِه تا به مِه اش را سر بریدند و یکپارچه در آتش فرور رفت. اما با همت و پایمردی فرزندان تاریخ شکوهمندش، هرات خاکستر زا بار دیگر مجد و عظمت دیرین خود را باز یافت و در شمار شهر های بزرگ خراسان در آمد و قرنها مرکز علم و عرفان و تجارت و صناعت شد.

مدت ها بعد بار دیگر همینکه تیمور لنگ را هوای کشور گشائی در سر افتاد هرات در خون و آتش غوطه ور شد، و این نیز فرجام ستم نبود و در زمان طهماسب صفوی عروس شهر ها را برای چندمین بار به تیر جفا بستند. و اما قتل عام مردم دلاور و باشهامت هرات در زمان تجاوز روسها مقوله دیگر است ....

اگر آنروز ها مردم را با تیر و کمان بستند و با خنجر و سنان سر بریدند فقط شمشیر در برابر شمشیر وجود داشت، اما امروز سیل خروشان مردم بیدفاع را با مجهز ترین بمب افگن های مدرن روز ، خطرناکترین موشک های پیشرفته و انواع خمپاره و بمب به شهادت رساندند.

مقدمتا عرض نمایم که این جا بر سر آن نیستم که این قیام را به گروه های خاصی نسبت بدهم ، و امتیاز کم نظیر و فوق العاده تاریخی آنرا بشانه این و آن بیاویزم، بلکه این تجلیلی است از شهدای گرانقدر بخون غرقه سرزمین مقدس مدینة العرفا.

تقدیر و ستایش از پا برهنگان مستضعف که در دشوار ترین شرایط معاصر به حراست و حفظ استقلال و آزادی همت گماشتند و دشنه ای بیداد ستم را با فریاد ایمان در هم شکستند.

این جا تشکر و تمجید از پاکباختگان وادی عشق و رشادت است که با نعره تکبیر و فریاد آزادی به بشر به اصطلاح متمدن امروز ثابت نمودند که مجهز ترین نیروها و مدرن ترین ارتش ها در برابر اراده مصمم و تصمیم قاطع یک ملت مومن تاب مقاومت وتوان پایداری ندارد.

این جا آفرین و سپاس از بپا خاستگان دلاوریست که در برابر عفریت الحاد و هیولای منفور ستم ، غرور انگیز ترین حماسه جاویدان معاصر را در مکتب محمد(ص) رقم زده اند.

همیشه در طول تاریخ نویسنده نما های خود فروش ، مسئولیت ناشناس و مزدور، یا جباران ، ستمکران و خود کامگان سبب شده اند که بنیان گذاران واقعی و قهرمانان حقیقی و اصلی قیام ها در لابلای مِه غبار آلود غرض و مرض و انحصار و تعصب در استتار کامل بمانند و از گردونه تاریخ فراموش شوند، اما ثمره و حاصل آن تلاش ها در پای دیگران ختم شود.

ما از تاریخ تجربه آموخته ایم ، به هیچ نویسنده نمای قلم فروش و بی تعهد اجازه نخواهیم داد که واقعیات را تحریف نماید و حقایق را در برابر زر و زور و تزویر از دیده ها نهان دارد. این افتخارات به تمامی طبقات ، اقشار و کافه مردم متدین ، مجاهد ، مبارز و آزاده هرات می رسد.

شهری که در برابر تاریخ پر عظمت و آوازه بلندش تمدن های عظیم به خضوع می آیند، و پدر پیر فلک ستایشگر تاج بلند کیهان نشینش میباشد قیام خود جوش مردم غرور آفرینش را به هیچ وجه نمیتوان محدود و منحصر نمودکه توجیه ناپذیر است. این برای اولین بار نیست که هرات به ماتم می نشیند، او در طول تاریخ طلائی اش بار ها سیه پوش بوده است و بسیار سختی و تلخی روزگار دیده ، سردی و گرمی چشیده ، و بار ها صعود و سقوط داشته است و هنوز از دل قرون آوای مردان بزرگش بگوش میرسد.

اما قیام بیست و چهار حوت فریاد تاریخ بود، تبارز محبت بود، تبلور وحدت و یکپارچگی بود ، و دادخواست دلهای پاک و اندیشه های بیدار بود. قیام 24 حوت نمای قدرت متحد و هماهنگ مردمی بود که بدور از خصوت های سیاسی و حب و بغض های فردی به حرکت در آمدند تا به مارکسیزم به فهمانند که در تاریخ شکوهمند این سرزمین مقوله بنام تسلیم و ذلت نداشته ایم ، اما رشادت و پایمردی در تاریخ این کشور بار ها تکرار شده است.

قیام مردم هرات احساس علمای راستین و روحانیون متعهد و مومن بود ، آنهائیکه سفینه ایمان و رشادت را بر مرکب تعلل و عقل و خرد ترجیح دادند و بر آنچه میدانستند عمل نمودند.

قیام 24 حوت هرات طنین فریاد دلاوران مجاهدی بودکه با کمال خلوص و تقوی به میدان آمدند و فریاد صاعقه آسای تکبیر شان گوشهای بی تفاوتان مریض و اذناب شیطان را تکان داد و واقعیات را بر آنها تحمیل نمودند.

و سر انجام قیام 24 حوت طلیعه مقاومت ملی و اسلامی کشور ما بود که در نهایت ، متجاوز اهریمن را به بیرون رفتن وا داشت. و به آنها اخطار نمود که :

« ای مگس عرصه سیمرغ نه جولانگه تست»

اگر امروز بعضی از سازمانهای جهانی در مقام پذیرش قدرت و توان مردم ما بر آمده اند نتایج پایمردی و از خود گذری آهنین بازوان میدانهای نبرد بود ، و گرنه قانون جهانی همان قانون جنگل است که میباشد.

آنهائیکه به بهانه به بند افتادن آدم نماهای خبیث بفریاد می آیند ، کجاستند؟ و کجا بودند؟ آنروز که 25 هزار شهید گلگون کفن در شهر مقاومت و آتش به خاک و خون غلطیدند و فریادی از جای برنخاست.

« در محیط ما ز خیبر تا هریوا آتش است»

هرملتی که متکی به نیروی ایمان ، قدرت مردم و اراده جامعه اش نباشد هرگز نمیتواند سربلند و مفتخر زندگی نماید.

اما یکی از ویژه گی های بسیار ارزشمند قیام مردم هرات هماهنگی و از خود گذری نظامیان شرافتند و قوای مسلح بیدار مملکت بود.

براستی اردوی که از میان مردم بر خاسته باشد ، برای حفظ و حراست از ارزش های انسانی و الهی جامعه خویش سوگند یاد کرده باشد همیشه در کنار مردم باقی می ماند، چنانچه در قیام 24 حوت افسران رشید و هدفمند ارتش به ندای مردم پاسخ مثبت دادند.

اما دشمن زبون چشم دیدن این محبت و همبستگی را نداشت و از زمین و هوا راست قامتان جاودان تاریخ را به رگبار گلوله بست و به باران بمب گرفت و هنوز چند ساعتی نگذشته بود که همه در کنار هم در دریای خون غوطه ور شدند.بسیار بجا و سزاوار است که حرکت قهرمانانه افسران مبارز و آزاده و مسلمان به عنوان حماسه ارزشمند و درخشان در تاریخ مبارزات آزادیخواهانه ملت قهرمان ما جایگاه واقعی خویش را بیابد.

درود بر روح پر فتوح شهدای گرانقدر برادران اردو که از میدان آزمایش خدا و تاریخ و ملت سر افراز و مفتخر بیرون آمدند و سپاس و تشکر از راد مردان محرکه آفرین آن قیام که به سوگند و تعهد خویش در برابر استقلال و آزادی مردانه عمل نمودند.

ایکاش تمام افسران و سربازان مسلح در سراسر کشور به مردم می پیوستند و به نیاز انقلاب پاسخ مثبت میدادند. پناه بر خدا اگر فرصت را از دست بدهند و نفرین ابدی تاریخ را کسب نمایند.

بعضی از فرماندهان قوای مسلح که در آنروز به مردم پیوستنند و در برابر الحاد و مزدوران شان بپا خاستند، با تحمل مشکلات و مصائب فراوان در سنگر های نبرد باقی ماندند و با رای و تدبیر جبهات قدرتمندی در برابر دشمن بپا داشتند که اکنون طلیعه دار توان و مرکز مهم قدرت مجاهدین به حساب می آید.

ای مردم هرات یاد شهدای گرانقدر تان زنده و پاینده باد. و براستی هرات سرزمینی است که : جنید و بایزید آنجا وطن گم کرده می آید).

نوت : نوشته فوق از ويژه نامه 24 حوت که بمناسبت دهمين سالگرد آن قيام به رشته تحرير در آمده است انتخاب گرديده است.

Copyright © Mohammad Youssof Qawwam, All rights reserved to Heratonline.com
کليه امتيازات و حقوق اين سايت محفوظ ميباشد
Phentermine - Please promote this Phentermine Resource Online site by keeping this counter as it is.

There are currently : visitors online.
Powered by:
Online Count.