www.heratonline.com
English | صفحه اول | اخبار | اسلام | فرهنگ | سیاست | صدا و تصویر | رهنمای هرات | در باره ما | پشتو

سرقت آثار تاریخی از موزیم ملی هرات
بی بی سی - 28 سپتامبر 2008

مقامات می گویند یک مجسمه بودا، آثاری مربوط به دوره های پیش از اسلام، و چند اثر تاریخی دیگر که قدمت آنها به هزاران سال می رسد، از موزیم شهر هرات ربوده شده است.

این دستبرد که گفته می شود طی آن، بیست اثر تاریخی ربوده شد، دو روز پیش (جمعه) صورت گرفته و اکنون مقامات می گویند تلاش های وسیعی برای پیدا کردن ربایندگان درجریان است.

مقام های محلی همچنین می گویند تاکنون دو نفر به ظن دست داشتن در دستبرد به موزیم آثار تاریخی این شهر بازداشت شده اند. آنها می گویند دو فرد بازداشت شده، به جرم خود اعتراف کرده اند و اطلاعاتی از نزد آنان بدست آمده که ممکن است به یافتن سایر همدستان شان بینجامد.

نعمت الله سروری رئیس اداره اطلاعات و فرهنگ هرات گفت ربایندگان آثار تاریخی این شهر که شب هنگام به موزیم حمله کرده اند، در مورد این گنجینه تاریخی، اطلاعات و آشنایی داشته اند. او به بی بی سی گفت که بارها از مقامات وزارت داخله افغانستان خواسته است تا در حفاظت از موزیم تاریخی هرات، بیشتر تلاش کنند.
آقای سروری گفت علیرغم همه این درخواست ها، مقام های امنیتی تاکنون جواب مناسبی نداده اند.

موزیم هرات در غرب افغانستان، نزدیک به هشتاد سال پیش در زمان حکومت امان الله خان ایجاد شد ( اما تا زمان اسماعیل خان جای مناسبی نداشت و در زمان او تعمیری برای موزیم و آرشیف ملی هرات اعمار گردید). این گنجینه، یکی از موزیم های مهم افغانستان به شمار می رود و اداره اطلاعات و فرهنگ هرات می گوید هم اکنون حدود هزار و پانصد اثر ارزشمند تاریخی، در این موزیم نگهداری می شود.

این نخستین بار نیست که آثار تاریخی در هرات، مورد دستبرد قرار می گیرد. نزدیک به سه ماه پیش، یک موزیم شخصی در این شهر نیز، مورد دستبرد قرار گرفت، اما تاکنون گزارشی از دستگیری ربایندگان آثار تاریخی آن مجموعه، منتشر نشده است. کاوش های غیرقانونی و سرقت آثار تاریخی زیرزمینی نیز، از دیگر مشکلاتی است که شهر فرهنگی و تاریخی هرات با آن مواجه است.


Copyright © Mohammad Youssof Qawwam, All rights reserved to Heratonline.com
کليه امتيازات و حقوق اين سايت محفوظ ميباشد
Phentermine - Please promote this Phentermine Resource Online site by keeping this counter as it is.

Currently : visitors online.
Powered by:
Online Count.
Seven days report