www.heratonline.com
English | صفحه اول | اخبار | اسلام | فرهنگ | سیاست | صدا و تصویر | رهنمای هرات | در باره ما | پشتو

گزارش مكمل کانفرانس هفته فهم قرآن در هرات
سایت اصلاح آنلاین
راپور: عبدالقدير صالحي

بر گزاری پروگرام هفته‌ی فهم قرآن کریم در ولایت هرات با شعار اخلاص به پروردگار، قربانی و ایثار وقت و دعا و نیایش پیوسته جهت پیروزی پروگرام،به تاریخ 9 جوزای 1389 در ولایت هرات در حضور محترم مولانا عبدالصبور نخستین مبتکر پروگرام فهم قرآن در شرق کشور، توسط هیئت رهبری انجمن اخلاق و معرفت ( دفتر ساحوی جمعیت اصلاح افغانستان) مطرح و به مشوره گذاشته شد بعد از رای زنی در میان اعضای جمعیت اصلاح محترم مولوی سید عبید الله شریف بحیث تقدیم کننده درس تفسیر و محترم مولوی ضیاء احمد فاضلی بحیث تقدیم کننده درس حدیث انتخاب شدند و مسئولیت عمومی برگزاری هفته‌ی فهم قرآن کریم بعد از رای گیری به اتفاق آرا به محترم خلیل احمد جامی استاد پوهنتون هرات سپرده شد.

قابل یاد آوری است که در باره زمان و مکان برگزاری همایش فهم قرآن نیز طی جلسات جداگانه با حدود بیش از دوصد تن از برادران و خواهران انجمن اخلاق و معرفت شور و مشوره صورت گرفت که به رای اکثریت 22 جوزای 1389 بعنوان نخستین روز آغاز پروگرام و استدیوم ورزشی بعنوان مکان برگزاری پروگرام انتخاب گردید.

آماده‌گی برای این همایش بزرگ از تاریخ یاز دهم جوزای 1389 بطور عملی آغاز گردید و محترم استاد خلیل احمد جامی بعنوان مسئول عمومی برنامه، کارها را به پنج بخش عمده‌ی تدارکات و تامین امکانات ، اطلاع رسانی و تبلیغات، امنیت و تدویر نمایشگاه اصلاح و امورخواهران تقیسم نمودند و مسئولین هربخش را مشخص نموده که محترم استاد عبدالباری قانت بعنوان مسئول تدارکات، عبدالقدیر صالحی بحیث مسئول تبلیغات و اطلاع رسانی، استاد محمد عثمان عادل بحیث مسئول امنیت ومحترم داکتراحمد شاه شریفی را بحیث مسئول تدویر نمایشکاه فرهنگی اصلاح و محترم داکتر غلام رسول شفیق را بحیث مسئول خواهران معرفی شدند.

کار تبلیغ و اطلاع رسانی بطور عملی شش روز قبل از شروع پروگرام طی چهار مرحله آغاز گردیدکه به پنچ شیوه به اجرا گذاشته شد مرحله اول در حدود پانزده هزار برگ به سایز های بزرگ و متوسط در موترهای شخصی، ملی بس ها، اماکن مزدحم و محل تجمع مردم نصب گردید و مرحله دوم تکه های بزرگی بود که با خط درشت نوشته شده بود (هفته‌ی فهم قرآن کریم) و در عرض تمام سرکهای عمومی شهر هرات نصب گردید. و مرحله سوم 160 هزار برگ اطلاع رسانی دستی توسط جوانان جمعیت اصلاح به تمام دوکان‌ها ادارات دولتی، خانه های مسکونی به دست همه افراد ملت رسانیده شد.

مرحله چهارم تبلیغات توسط موترهای بود که با نصب بلند گو تمام نقاط شهر را تحت پوشش تبلیغات صوتی قرار داده بودند و در عین حال برنامه اطلاع رسانی از طریق بعضی تلویزیون های محلی نیز پوشش داده می شد. سرانجام به تاریخ شنبه 22 جوزای 1389 برنامه‌ی هفته‌ی فهم قرآن کریم در استدیوم ورزشی ولایت هرات که قبلاً توسط بخش تدارکات، امنیت و مسئول بخش خواهران به بهترین شکل آماده شده بود، آغاز گردید.

در نخستین روز که محترم مولوی سید عبیدالله در باره‌ی فیضلت قرآن کریم صحبت داشتند، شهریان مسلمان و دین پرور هرات باستان معجزه آفرینی‌های قرآن را به تماشا نشسته اند؛ جاذبه و کشش قرآن کریم زن و مردن این خطه‌ی مجاهد پرور را بسوی ورزشگاه بزرگ هرات کشانده و استدیوم ورزشی هرات در اولین روز ههفة فهم قرآن کریم، شاهد هزاران برادر و خواهر مسلمان بود، همایش انبوه دوست‌داران قرآن کریم اشک شوق را در چشمان برگزار کننده گان این محفل ایمانی نشاند و به ایشان ثابت ساخت که ملت مسلمان ما تشنگان قرآن اند و این مردم یقین حاصل کردند که سعادت و خوشبختی ایشان فقط در سایه های قرآن مسیر است.

برنامه هفته ی فهم قرآن کریم به تاریخ 23 جوزای 1389وارد دومین روز خود شد و استدیوم ورزشی هرات شاهد بیست و پنج هزار تن از برادران و خواهرانی بود که به ندای قرآن کریم لبیک گفته روز خویش را با قرآن کریم آغاز نمودند. در این دیدار ابتدا محترم مولوی ضیاء احمد فاضلی یک تن از اعضای جمعت اصلاح افغانستان اهمیت توبه و بازگشت به پروردگار را در پرتو رهنمود های مصطفی«ص» بیان داشته تا خواهران و برادران مسلمان از این طریق رابطه‌ی خویش را با پروردگار خود مستحکم بسازند و به تعقیب آن محترم مولوی سید عبیدالله در پرتو آیات قرآن کریم، براهمیت اخوت و برادری و ارتباط آن به ایمان سخن گفته از ملت مسلمان خواستند که به همه گرایش های قومی ، سمتی، نژادی و… پشت کرده وحدت و یک پارچگی خویش را در سایه های ایمان و تقوا جستجو کنند.

عبدالله یک تن از برادران شما در زمینه می گوید:‌»توبه به درگاه پروردگار و اخوت اسلامی موضوعاتی بودکه در دومین روز از هفته‌ی فهم قرآن کریم بیان گردید ؛نخستین موضوع امت را به تجدید پیمان با پروردگار شان فرا می خواند و دومین موضوع درد تفرقه و کینه توزی را درمان کرده روابط بین افراد جامعه را استحکام می بخشد. و تنها جامعه‌ی سعادتمند خواهد بود که ارتباطش با خدا مستحکم باشد؛ هرگاه ارتباط انسان از روی حقیقت با پروردگار جهانیان استحکام یافت بطور طبیعی روابطش با تمام هستی سامان یافته آرامش و اطمینان همه زوایای زندگی اش را فرا می گیرد.

سومین روز هفته فهم قرآن کریم که محترم مولوی سید عبید الله شریف موضوع حلال و حرام را در پرتو آیات قرآن کریم پی گرفتند استدیوم ورزشی هرات شاهد بیش از سی هزار خواهر و برادر بود، شوق و گرایش ملت بسوی قرآن امیدهای تازه‌ی را در دل دعوت گران جمعیت اصلاح زنده کرده و اشک شوق در دیده داشتند و از این که زبان شان توان سپاس پروردگار شان را نداشت عاجزانه استغفار می کردند.

در چهارمین روز هفته‌ی فهم قرآن کریم محترم مولوی سید عبیدالله در زمینه‌ای ازدواج و امور خانواده گی صحبت کرده اسراف کاریهای مراسم ازدواج را غیر اسلامی خواندند قابل یاد آوری است که در همان مجلس دو زوج جوان تصمیم گرفتند که طبق سنت پیامبر«ص» باسادگی مراسم عقد خویش را بر گزار نموده و مصارفی که باید به هوتل می دادند در خدمت پروگرامهای عام المنفعه قرار بدهند. در اخیر محترم مولوی صاحب سید عبید الله شریف به مشکلات خانواده گی اشاره نموده و دیدن سریال ها و فلمهای هندی و خارجی را بزرگترین خطر برای خانواده ها قلمداد نمودند و از حاضرین خواستند که این خطر را جدی بگیریند و خوشبختانه که تمام حاضرین در اجتماع وعده سپردند که دیدن سریال های گمراه کننده را ترک می کنند و تصویر ذیل بیانگر تعهد ملت مسلمان به به پروردگار شان می باشد.

روز پنجم بحث محترم مولوی صاحب بر سر حجاب و عفت زنان و مردان مسلمان بود دراین جلسه به تمام مظاهر بی بند باری و خلاف عفت اشاره های روشن و زنده‌ای صورت گرفت و ارتباطات تلفنی دختران جوان از طریق امواج رادیویی و شبکه های تلویزیون شیدیدا تقبیح و از طرف حاضرین در جلسه نیز اعلان بیزاری شد. و در پایان جلسه محترم مولوی مجیب الرحمان انصاری امام مسجد جامع خواجه عبدالله انصاری و خطیب مشهور شهر هرات با دعا های جان فزای خویش بر روحانیت و معنویت محفل افزودند.

در ششمین روز از هفته‌ی فهم قرآن کریم صحبت بر سر سود و ربا و خطرات آن در دنیا و آخرت صورت گرفت و تاثیر این صحبت زمانی معلوم شد که تعداد زیادی از اشتراک کننده گان در همان روز تصمیم گرفته بودند تا حساب های سودی خویش را در کابل بانک بسته کنند، حاجی غوث الدین یک تن از همین برا دران چشم دید خویش را در کابل بانک چنین تعریف می کند:« بنده بعداز ختم درس و دانستن اینکه بخت حساب و حسابهای پسند انداز و… حرام است به قصد بسته کردن حسابات بانکی خویش به دفتر مرکزی کابل بانک در شهر هرات مراجعه نمودم که صف بسیار طویلی از مردم مانند من خواهان بسته کردن حسابات خویش بودند و مسئولین کابل بانک بسیار سراسیمه شده فتاوای کتبی که معمولا بانکها جهت اغوا کردن مردم دارند نشان می دادند ولی مردم قبول نکرده هشدار میدادند که اگر به خواست شان رسیده‌گی نشود دست به تظاهرات خواهند زد» گفتنی است که روز جمعه 28 جوزای 1388 بعنوان روز پایانی و هفتمین روز با شکوه بیشتری برزگزار شد طوریکه اشتراک کننده گان در محوطه استدیوم جا نشده و هزاران خواهر و برادر مسلمان در عقب دیوار های استدیوم گوش و جان به قرآن سپرده بودند.

در آخرین روز هفته‌ی فهم قرآن کریم نخست خلیفه صاحب نوین یک تن از مشایخ متعهد به دین و دوست داشتنی هرات در رابطه به دعوت الی الله صحبت کرده سپس محترم مولوی سید عبیدالله پیرامون توحید رب العالمین سخن گفتند و به تقیب آن استاد نصیر احمد نویدی رئیس شورای مرکزی جمعیت اصلاح افغانستان بعد از سپاس و شکران از پروردگار همایش بزگر قرآنی را به مردم هرات تبریک گفته و از ایشان خواستند که در کنار جمعیت اصلاح ایستاده شده و روند دعوت الی الله را تقویه بخشند. در ادامه محترم استاد خلیل احمد جامی مسئول عمومی پروگرام فهم قرآن بعد از حمد و سپاس پروردگار بخاطر موفقیت این همایش نورانی خطاب به مردم گفتند که این همایش دلیل بر جاذبه های همیشه زنده‌ی قرآن است و شما مردم عزیز در این گردهمایی خویش ثابت ساختید که قرآن در رگ رگ شما جای دارد و همچنین استاد جامی از شرکت پامیر کولا، زلال موفق که آب معدنی به اشتراک کننده گان اهداء کرده بودند ،‌وترانسپورت سکتور خصوصی که 35 عراده موتر را به خدمت اشتراک کننده گان قرار داده بود و حاجی محمد داود یک تن از تا جران خیر شهر که صد ها متر تکه را بخاطر حجاب میان خواهران وبرا دران کمک کرده بودند سپاس و قدر دانی نمودند.

سر انجام همایش فهم قرآن کریم با اشک دیده‌ی ده هزار خواهر و برادر و دعای نیم ساعته و پرسوز محترم استاد حاجی محمد صدیق حقیق یک تن از استادان پوهنتون هرات و دوستداران جمعیت اصلاح به پایان رسید.

******************************************************************************

تبصره سایت اصلاح آنلاین در مورد هفته فهم قران در هرات:
حضور صد هزار نفری در استدیوم ورزشی هرات بخاطر قرآن کریم پیامهای بزرگی را برای ملت و بخصوص به اعضای جمعیت اصلاح به همراه داشت که شرح آن چنین است:

نخستین پیام :
این ملت هنوز با قرآن انس دارد و همه چیز خود را برای بلند داشتن آن فدا می کند!

دومین پیام :
این ملت جز به حاکمیت قرآن بر هیچ قانون دیگری راضی نمی شوند!

سوم :‌
به ملت ثابت شد که اگر چند تن انگشت شمار از خود باختگان مرتد شوند ولی هزران کس دیگر زندگی‌ را در سایه های قرآن انتخاب می‌کنند.

چهارم :
این همایش غبار ذلت و خواری را برچهر‌ه‌ی همه بد خواهان اسلام و منافقان دین فروش پاشید!

ششم :
این همایش ثابت ساخت که دشمنان اسلام به هر اندازه‌ی که برای دور کردن این ملت از قرآن سرمایه گزاری کنند باز هم نمی توانند بر آرزوی های شوم خود نایل آیند. درنهایت ‌ گفتنی است که جوانان جمعیت اصلاح برای موفقیت این پروگرام سه نکته را شعار خویش ساخته بودند:

اخلاص در نیت
قربانی وقت
دعای به دربار رب العزت

بنابر این بزرگترین پیام وارزنده ترین درسی که هفته فهم قرآن کریم برای اعضای جمعیت اصلاح در تمام کشور داشته است این است که می توانند تمام برنامه های دعوت را با اخلاص به پروردگار قربانی دادن وقت و دعای نیم شب به ثمر بنشانند.


تصاویری از حضور صد هزار نفری مردم هرات در هفته فهم قرآنCopyright © Mohammad Youssof Qawwam, All rights reserved to Heratonline.com
کليه امتيازات و حقوق اين سايت محفوظ ميباشد
Phentermine - Please promote this Phentermine Resource Online site by keeping this counter as it is.

Currently : visitors online.
Powered by:
Online Count.
Seven days report