www.heratonline.com


معرف ما عمل ما است
عمل هرکس بیانگر اندیشه اوست

از یادداشت های مرحوم حاجی محمد صدیق مشهور به حاجی لالا
زمستان 1382

بعد از هفت ثور 1357 که کمونستها بقدرت رسیدند یک عده معدودی از شاعران و قلم بدستان مشهور و معروف آن زمان [بدور هم جمع گردیدند] که عبارت بودند از :

1. استاد محمد افضل شهیر: حافظ قرآن شریف، شاعر و نویسنده توانای وقت در هرات
2. حفیظ الله الیم مستوفی: شاعر و نویسنده توانای وقت در هرات
3. استاد محمد سعید مشعل: شاعر، نویسنده، مینیاتوریست، یکی از بنیان گذاران مکتب بهزاد در هرات باستان
4. استاد محمد علم غواص: حافظ قرآن شاعر و نویسنده توانای هرات
5. عبدالعلی احراری: مترجم کتاب خاک اولیا و نویسنده توانا
6. حاجی محمد صدیق مشهور به حاجی لالا: کارگر. ما به هیچ یک از احزاب سیاسی افغانستان ارتباط نداشتیم.

اینها کسانی بودند که بعد از بقدرت رسیدن کمونستها در 7 ثور 1357 مبارزه فرهنگی را برعلیه کمونستها مخفیانه شروع کردند تا اینکه قیام 24 حوت 1357 توسط اقشار مسلمان غیور و با شهامت شهر خون و قیام هرات باستان آغاز که در این قیام بیش از بیست و چهار هزار نفر از بهترین فرزندان صدیق اینولا جانهای شیرین خود را در راه رضای خداوند بزرگ و توانا به خاطر رضای الله، اعلای کلمت الله و آزادی افغانستان قربان نمودند هرات بیاری خداوند (ج) آزاد گردید اما طیارات روسها از خاک شوروی به پرواز و هرات را تحت شدید ترین بمباردمان هوائی قرار میدادند و از طرف دیگر فرقه 17 هرات ، شهر باستانی هرات و قریه جات را به موشک ، هاوان ، اوبوس و غیره متواتر مورد حمله قرار میدادند.

جوان غیور و با شهامت رزم آرائی بنام جگتورن محمد اسماعیل به خاطر رضای خداوند (ج) و نجات مردم و آزادی افغانستان مردانه وار قیام مسلحانه برعلیه کمونستهای داخلی و مستشاران نمودند که فرقه هرات بدست توانای این راد مرد تاریخ فتح گردید ، متاسفانه این فتح عمر کوتاهی داشت. کمونستها دوباره بقدرت رسیدند، چور و چپاول ، زنده بگور کردن توسط کمونست ها بالای مردم بی دفاع بار دیگر شدت گرفت که تاریخ در باره قضاوت عادلانه خواهد نمود.

غازی محمد اسماعیل با تنی چند از یاران خود بیکی از قریه جات شهر هرات بنام قریه جایه نقره و به یکی از باغهای مشهور قریه بنام باغ پهوه رفتند تا روی آینده جهاد تصمیم گیری نمایند. چند نفر از برادران شهری تحت رهبری استاد محمد افضل شهیر یکی از بینان گزاران جهاد در هرات نزد غازی جهاد و فاتح شهر باستانی هرات رفتیم تا روی آینده جهاد به ایشان صحبت نمائیم . این اولین شناخت ما و صحبت ما با غازی قهرمان ما بود.

در شروع مجلس استاد شهیر گفتند: "روسها بهر مملکت که داخل شوند تا زمانیکه طیارات آنها به هوا و تانکهای ]شان[ در داخل شهر ها و قریه جات حرکت نمایند باکسی داخل مذاکره نمیشوند".

غازی محمد اسماعیل گفتند: " اگر دیگر ولایات افغانستان مثل هرات برعلیه کمونستها قیام نمایند حکومت (ترکی) به سقوط مواجه میشود. روسها این شکست را قبول نمی نمایند. ارتش تا دندان مسلح سرخ بی خدای روسها با سلاح مدرن روز داخل افغانستان میشوند. ملت رنجدیده بی سلاح و بی دفاع ما باید یک مدت طولانی بمقابل روسها به جنگند. کسی که یک مدت طولانی بمقابل ارتش تا دندان مسلح سرخ بی خدای روس به جنگد مطمئنا شهید میشود. اولین فیصله در این مجلس این خواهد بود که ما شهادت را به پذیریم ". حاضرین در مجلس بیک صدا گفتند ( الله اکبر) ما شهادت را پذیرفتیم. قائد جهاد گفتند : "شما در شهر وظایف جهادی خود را انجام دهید من بیاری خدای بزرگ به جنگ چریکی برعلیه کمونستها آغاز مینمایم .".

مایان به شهر آمدیم در اوایل سال 1358 شورای بنام شورای شهری با هسته های مالی، فرهنگی، نظامی، سیاسی تحت رهبری استاد محمد افضل شهیر بنیان گذاری بعدا شورای بنام شورای زنان در چوکات شورای شهر شروع به فعالیت جهادی نمود.

در سال 1359 جریده بنام جریده بشارت مخفیانه شروع به کار مخفیانه ]کرد[ . جرائد بشارت در داخل سنگر و شهر پخش میگردید. در همین سال 1359 امارت عمومی حوزه جنوب غرب تحت رهبری قائد بزرگ امیر محمد اسماعیل بنیان گذاری و مبارزه بر علیه کمونستها به پیمانه بسیار وسیع تحت رهبری ایشان آغاز گردید.

ما کارکردگی شورای شهری و شورای زنان مجاهده را به قضاوت امیر محمد اسماعیل خان و ملت رنجدیده و بلا کشیده شهر باستانی هرات میگذاریم که در باره کار کردگی ما از بدو شروع جهاد در طول 24 سال [قضاوت] بنمایند. والسلام. و منالله التوفیق.

برادر شما محمد صدیق مشهور به حاجی لالا
نام مستعار دوره جهاد (احمد)


نوت : این مطلب در زمستان سال 1382 برای کتاب سردار آریا تحریر گردیده است

Copyright © Mohammad Youssof Qawwam, All rights reserved to Heratonline.com
کليه امتيازات و حقوق اين سايت محفوظ ميباشد

Phentermine - Please promote this Phentermine Resource Online site by keeping this counter as it is.

There are currently : visitors online.
Powered by:
Online Count.
Seven days report