www.heratonline.com

بعضي از آثار و ترجمه هاي محترم عبدالعلي نور احراري
.

ترجمه دري
صحيح البخاري شريف
.
رساله منشئات
مولانا عبدالرحمن جامي
.
افغانستان و اتحاد شوروي
.
نقدي بر مجلد سوم ياد داشتهاي سياسي و رويداد هاي تاريخي
.
ترجمه صد حديث از صحيح البخاري شريف
.

دوستان گرامی !
دانشمند محترم جناب عبدالعلی نور احراری از نویسندگان و مترجمین نامدار معاصر کشور ما میباشند که با تالیفات و ترجمه های گرانبهای شان بر غنامندی فرهنگ پر بار سرزمین ما افزوده اند.
ایشان برعلاوه تالیف و ترجمه به تصحیح و نقد آثار دیگران نیز پرداخته اند و همچنان در حدود دوصد مقاله به مناسبت های مختلف در مطبوعات داخل و خارج کشور از ایشان به چاپ رسیده است.
جناب احراری چه در دوران تحصیل و چه در دوران ماموریت و مهاجرت به تالیف و ترجمه و پژوهش های علمی خویش با علاقمندی و پشت کار تمام بعنوان ادای یک رسالت ادامه داده اند و هیچ مشکلی نتوانسته است سد راه رسیدن ایشان به این آرمان بزرگ شود.
در میان سایر آثار ایشان ترجمه دری صحیح البخاری شریف که دومین کتاب مقدس برای همه مسلمانان است از مقام بلند و باعظمتی برخوردار است زیرا بدین وسیله آنعده از مردم ما که به زبان عربی یا آشنائی ندارند و یا آشنائی کمی دارند دیگر میتوانند به احادیث و فرموده های حضرت نبی اکرم (ص) بزبان خود شان دسترسی داشته باشند که این یک سعادت و افتخار بزرگی برای جناب احراری است.
ازینکه جناب ایشان دعوت ما را پذیرفتند تا بعنوان مهمان این ماه ، بیوگرافی خود را جهت نشر به سایت هرات آنلاین بفرستند اظهار سپاس و امتنان می نمائیم و از درگاه حضرت خداوند متعال (ج) آرزومندیم تا ایشانرا در راه خدمات علمی و فرهنگی شان توفیقات مزید عنایت فرماید. آمین


اتوبيوگرافي دانشمند محترم عبدالعلي نور احراري

در سال 1320 ش (1941 م) در شهر هرات زاده شدم، پدرم حافظ نورالدين مردی متدين و مامور پايين رتبهء دولت بود، مادرم با آنکه خود بيسواد بود ولی فهم و فراست فوق العاده داشت و در آموزش من و چهار خواهرم سعی و تلاشی زياد نمود.

مقدمات آموزش را در مسجد خانگی تکميل کرده و سپس در مدرسهء دينی فخرالمدارس شامل شدم و به صنف چهارم آن مدرسه پذيرفته شدم، آنگاه که به صنف هفتم رسيدم، با مدرسه وداع کردم و به ليسه سلطان شامل شدم. در سال 1340 از ليسهء سلطان فارغ گرديدم و در سال 1341 شامل فاکولته حقوق پوهنتون کابل گرديدم. در سال 1344 ليسانس گرفتم و متعاقباً به مکتب ظابطان احتياط سوق شدم و سال 1345 را به «تيارسی» و «آرم سی» گذراندم.

در سال 1346 به ماموريت رسمی دولت در وزارت ماليه آغاز نمودم. در جريان ماموريت برای کوتاه مدت در رشته های پلانگذاری و مديريت و محاسبه به کشور های پولند و هندوستان و انگلستان سفر نمودم. پس از بازگشت از انگلستان در سال 1977 به حيث مدير عمومی تصدی های وزارت ماليه مقرر شدم. چهل روز بيش از اين تقرر نگذشته بود که چپه گرمک آمد و انقلاب شکوهمند ثور! به وقوع پيوست و بنده انقلاب زده شدم و به حيث مامور کنترول، سه رتبه پائينتر به طور جزايی سر از ميدان هوايی قندهار بيرون کردم. بعد مامور رسمی هوانوردی ملکی شدم و به حيث معاون مديريت و مدير محاسبه و معاون مالی و حسابی کمپنی هواپيمايی باختر و سپس باختر + آريانا عز تقرر حاصل کردم که تا سال 1366 به همين وظيفه بودم. پس از آنکه بيست سال ماموريت دولت را پشت سر گذاشتم ترک شهر و کشور کردم و به ايران پناهنده شدم.

در بهار 1371 پا به پای مجاهدين وارد شهر زادگاهم هرات شدم و آن شهر از کمونستان به مسلمانان انتقال يافت. بنده کدام وظيفهء رسمی را نپذيرفتم و به طور افتخاری به حيث معاون شورای اقتصادی آن ولايت ايفای وظيفه می کردم. با نظام بر سراقتدار اسلامی هم سازش نتوانستم، بنابراين به حيث معاون منيجر در موسسهء اطفال انگستان در هرات مقرر شدم. در تابستان سال 1995 برای اشتراک در ورکشاپ آن موسسه در لندن آمده بودم که شنيدم سر و کله و دستار طلبه کرام! در هرات پيدا شد، ناگزير مسير حرکتم را تغيير دادم و سر از امريکا برآوردم و از آن زمان تا کنون که حدود ده سال است بطور مسلسل هفتهء بيش از چهل ساعت کار می کنم و در کنار کار دالر آور که برای «کور، کالی، دودی» تپ و تلاش می کنم ـ آنچه نابغهء شرق رايگان به ما می داد و ما قدرش را ندانستيم ـ اين کتب و رسالات را تاليف و ترجمه و تصحيح و نقد کرده ام:

1) ترجمهء چهار مجلد از «صحيح البخاری» که جلد اول آن چاپ شده و تجديد چاپ شده و اکنون در حال چاپ شدن مجدد است.
2) تصحيح و تمشيه و تعليق «نشآت جامی»
3 ) ترجمهء «افغانستان و اتحاد شوروی»
4) نقدی بر «يادداشتهای سياسی و رويداد های تاريخی...» اثر آقای سلطانعلی کشتمند.
5) کتاب «خاک اوليا» که آن را در سال 1370 در ايران ترجمه و به چاپ رسانيده بودم.
6) مقدمه و تصحیح دو رساله عرفانی به خط زیبای نستعلیق : الهی نامه خواجه عبدالله انصاری و رساله شیخ عبدالقادر جیلانی.

آثار چاپ نشده:
1) مجلد دوم، سوم و چهارم و پنجم «صحيح البخاری» که ترجمهء آن تکميل و آمادهء چاپ است
2) ترجمهء «سه زن هراتی» يا Three Women of Herat اثر وارنيکا دبل ديز.
3) تاريخچهء هرات.

افرون بر آن حدود دوصد مقاله در جرايد بيرون مرزی چون «اميد»، «فقه اسلامی» و «درد دل افغان» و «آيينه افغانستان» از من به نشر رسيده.

Copyright © Mohammad Youssof Qawwam, All rights reserved to Heratonline.com
کليه امتيازات و حقوق اين سايت محفوظ ميباشد
Updated on May 26, 2006.

Phentermine - Please promote this Phentermine Resource Online site by keeping this counter as it is.

There are currently : visitors online.
Powered by:
Online Count.
Seven days report