www.heratonline.com


یادی از مرحوم " حاجی لالا" مجاهد فی سبیل الله
عبدالعلی نور احراری

کودتای ثور 1357 مردم آگاه را سخت تکان داد و بس هراسان و سراسیمه ساخت زیرا هرگز تصور نمیشد که گروهی که در جامعه به حیث ملحد و بی خدا شناخته شده بودند به قدرت برسند و زمام امور را بدست بگیرند. کارکرد نظام نوین و فرامین صادره آ ن ماهیت اصلی نظام را آشکار کرد و گروه های اسلامی را که تا آن زمان در هرات بطور پراگنده فعالیت داشتند بر آن داشت که با وجود داشتن اختلافات سلیقوی در برابر دشمن مشترک همکاری کنند ولی بسا از این گروه ها مستقلانه عمل میکردند.

ورود محمد افضل "شهیر" یکی از چهره های خوشنام و سرشناس کشور به هرات که مورد اعتماد و احترام مردم بود باعث شد تا شماری از دوستان و آشنایان به دور وی جمع شوند و جلساتی را در باغچه منزل شخصی وی که بعدا به باغچه انقلاب شهرت یافت بطور مخفی برگزار کنند. وی که شخصیتی عالم و فاضل و خوش بیان و با جذبه بود توانست شبکه زیر زمینی را به کمک همکاران خود تاسیس کند و افراد مسلمان و متعهد را در آن جذب نماید.

حاجی لالا که مردی پیشه ور و میکانیک بود و از خویشاوندنان مرحوم "شهیر" به شمار میرفت از نخستین کسانی است که در این شبکه به فعالیت آغاز کرد و به "حاجی لالا" شهرت یافت. دیری نگذشت که این شبکه گسترش یافت و افراد زیادی که در بخش های ملکی و نظامی ماموریت داشتند به عضویت آن راه یافتند و حتی دامنه آن به کابل کشید و تعداد محدودی از هراتیان مقیم کابل به شمول این نگارنده با آن به همکاری پرداختند.

شبکه مذکور که در راس آن مرحوم "شهیر" قرار داشت توانست میان گروه " نهضت جوانان مسلمان " و علما و ملاهای محلی و شماری از منورین مسلمان بصورت حلقه وصلی در آید و فعالیت های خود را در جهت بیداری و آگاهی شان در قبال وجایب دینی تشدید نماید و یکی از علل بروز قیام 24 حوت 1357 گردد که هزاران تن از فرزندان صدیق و راستین هرات در آن جانبازانه تا رسیدن به مقام رفیع شهادت پیش رفتند.

مرحله نوین و به اصطلاح تکاملی انقلاب ثور که با قشون متجاوز ارتش سرخ پیوند خورده بود زمینه جهاد و مقاومت را شدت بخشید و مرحوم شهیر و همکارانش "شورای شهری" را که کدام رابطه تنظمیی نداشت تاسیس کردند و جریده بنام "بشارت" که بصورت شبنامه پخش میشد و نقشه های شوم دولت را افشا میکرد نشر مینمودند.

"شورای شهری" در ماه میزان سال 1359 از طرف دولت کشف گردید. مرحوم "شهیر" و بعضی از اعضای برجسته آن توسط مقامات خاد دستگیر و مورد زجر و شکنجه قرار گرفتند. بسیاری از اعضای اصلی آن فرار کردند و از مملکت خارج گردیدند. مرحوم شهیر به کابل انتقال یافت که یکسال بعد در زندان پل چرخی کابل به شهادت رسید. برای مدت کوتاهی شوری شهری در بی سرپرستی به سر میبرد تا آنکه حاجی محمد صدیق مشهور به " حاجی لالا" مسئولیت آن را بدوش گرفت و آن را چون گذشته بصورت فعال در آورد.

گسترش جنگهای چریکی و تشدید مقاومت مجاهدین روسای تنظمیهای اسلامی پشاور را که هر یک در نمایش نیرو و قدرت رزمی خود در رقابت بودند تا از این مدرک به وجود هنگفت بیشتری دست یابند بر آن داشت که نیروهای مسلح یعنی مجاهدین را در سراسر هرات به خود متعلق گردانند چنانکه جناب اسماعیل خان به تنظیم" جمعیت اسلامی" پیوست و لقب امیر جمعیت اسلامی را کمایی کرد.

از اینکه نیرومند ترین و خوشنام ترین جبهه جهادی در هرات جبهه جمعیت اسلامی زیر فرمان جناب اسماعیل خان بود شورای شهری هرات تحت ریاست حاجی لالا به همکاری خود با جبهه مذکور ادامه داد و گهگاه با تغیر لباس و قیافه از جبهات مجاهدین دید و باز دید میکرد.

وظایف شورای شهری:
اعضای شورای شهری در ادارات دولتی چه در ساحه ملکی و نظامی رخنه کرده بودند و تمام تصامیمی را که مقامات در زمینه حمله به جبهات جنگی مجاهدین یا دستگیری افراد مظنون می گرفتند قبل از آن که به مرحله اجرا در آید به شورای شهری خبر میدادند و شورای شهری توسط گمارده های خویش مجاهدین را در جریان میگذاشتند. مجاهدین پیش از پیش میدانستند که چه زمانی مورد تهاجم قوای دولتی قرار میگیرندو با آن چگونه برخورد کنند و حتی شماری از خواهران مسلمان در شورای شهری عضویت یافته بودند.

شورای شهری زخمیها و مریضان مجاهدین را می پذیرفت و زمینه تداوی و در مان شان را مهیا میکرد همچنان انتقال مجاهدین و خانواده های شان را از کابل به هرات و برعکس توسط طیارات " باختر الوتنه" مساعد میساخت. کمکهای نقدی و جنسی مردم را به جبهه ارسال میکرد و حتی مردم گوسفند های قربانی خود را به جبهات مجاهدین می فرستادند. مایحتاج و نیازمندیهای جبهات را از قبیل مواد غذائی ، چای و دشلمه و رخت و لباس بر آورده میساخت. این نیازمندیها به هنگام حملات گسترده دولت زیاد تر میگردید بخصوص در دوران جنگهای زندجان که ماه ها به طول انجامید مجاهدین به مواد غذائی و پوشاکی بیشتری احتیاج داشتند، به ده ها خروار برنج و آرد و روغن و غیره از شهر هرات خریداری میشد و مخفیانه به جبهات جنگ انتقال میشد و تمام این اقدامات بس مخاطره آمیز تحت سر پرستی "حاجی لالا" انجام میشد. هر فرمایشی که از جبهات میرسید حاجی "لالا" در اجرای آن تا پای جان میکوشید.

باری حاجی لالا مورد اصابت مرمی قرار گرفت و دستش فلج شد. بار دیگر زندانی شد و لی از نزد وی سند جرمی پیدانشد و پس از مدتی رها گردید و این در زمان مرحوم خالقیار بود که به حیث والی هرات ایفای وظیفه میکرد.

اخلاق شخصی حاجی لالا:
وی مردی بس مهربان متواضع و با ایمان بود . از هیچ چیز نمی ترسید و با تمام وجود خودش را فدای جهاد کرده بود، درعین زمان شخص با فرهنگ و فاضلی بود و بتاریخ جهاد اعتبار و ارزش زیادی قایل بود. تمام اسنادی را که در زمینه فرمایش مواد و مایحتاج مجاهدین بوی رسیده بود حفظ کرده بود که شامل چند بوجی کاغذ شده بود. بیشتر این فرمایشات به خط و قلم جناب اسماعیل خان بود. وی به این اسناد اعتبار زیادی قایل بود و بدسترس هرکسی نمیگذاشت و می خواست که این نگارنده و یا آقای " عثمانی" از آن در نوشتن تاریخ جهاد استفاده کنند که تقدیر نرفته بود.

پس از پیروزی مجاهدین در کنج خانه خود نشست و علی رغم بسیاری از کسانی که حتی ادعای همکاری با جهاد را داشتند و جیبها را گشاد دوخته بودند هرگز برای گرفتن مقام و منزلتی به کسانی که به مقام و منزلت رسیده بودند مراجعت نکرد و آنانی هم که به مقام و منزلت رسیده بودند به وی توجه و اعتنای که شایسته وی باشد نکردند.

مردی با همت و با استغنا بود و از نظر من واقعا " مجاهد فی سبیل الله" بود . همیشه رنج جهاد را برد و ثمر جهاد را هرگز نخورد. در کلبه فقیرانه خود مرد و از پول جهاد بلند منزل و پائین منزل در این جا و در آنجا آباد نکرد و از خود به میراث نگذاشت. آن گونه که یکی از دوستان در واپسین روزهای زندگی به عیادتش رفته بود حکایت کرد: وی پیوسته از جهاد ، واقعات جهادی و جهاد مردان صحبت میکرد. گوئی اکنون به سیمای نورانی اش مینگرم که مژده همیشگی خود را میداد:" گپ خلاص است". این بزرگ مرد آهنین عزم که به "پیر انقلاب" و "سپر انقلاب" نیز شهرت یافته بود در اوایل سپتامبر 2008 جهان فانی را پدرود گفت و به جوار رحمت حق پیوست . روحش شاد و بهشت برین ماوایش باد. آمین.

Copyright © Mohammad Youssof Qawwam, All rights reserved to Heratonline.com
کليه امتيازات و حقوق اين سايت محفوظ ميباشد

Phentermine - Please promote this Phentermine Resource Online site by keeping this counter as it is.

There are currently : visitors online.
Powered by:
Online Count.
Seven days report