www.heratonline.com
English | صفحه اول | اخبار | اسلام | فرهنگ | سیاست | صدا و تصویر | رهنمای هرات | در باره ما | پشتو

يک فرمانده پوليس وظيفه شناس از کار برکنار شد
کابل پرس 19 ميزان 1385

اامروز جنرال امين الله امرخيل فرمانده پوليس سرحدی ميدان هوايی کابل از وظيفه برکنار شد. جنرال امر خيل امروز به کميسيون سمع شکايات ولسی جرگه آمده بود تا به گفته خود وی از لويی سارنوال و وزارت داخله شکايات کند. وی اين دو نهاد را متهم به دسيسه برای برکناری خود کرده است.

آقای امرخيل کسی است که موفق به بازداشت قاچاقچيان زيادی از ميدان هوايی کابل شده است. وی گفته است که ما افراد را بازداشت می کنيم اما پس از مدتی در زد و بند با وزارت داخله و لوی سارنوالی يا دادستانی افغانستان آزاد می شوند.

وی اظهار داشت که فعلا وظيفه او به حالت تعليق درآمده است. وی گفت چنانچه مقامات او را بطور کلی برکنار کنند، طی يک کنفرانس مطبوعاتی دست به افشاگری خواهد زد. آقای امر خيل جبار ثابت دادستان کشور را متهم به زد و بند و فساد می کند. دادستان جبار ثابت کسی است که چندی پيش هنگام منصوب شدن به وظيفه اش اعلام کرده بود که با فساد اداری جهاد خواهد کرد. اما اکنون به نظر می رسد که خود دادستان در فساد دست دارد و اکنون برای تسهيل قاچاق مواد مخدر يکی از بهترين فرماندهان پوليس را از وظيفه برکنار کرده است. دادستان جبار ثابت چندی پيش نيز در پاسخ به اظهارات رمضان بشردوست وکيل مردم در پارلمان که به وی پيشنهاد کرده بود، مبارزه با فساد را از ارگ رييس جمهور شروع کند، وی داکتر بشردوست را ديوانه خطاب کرده بود.

همچنين برخی از مردم در ولايت هرات چندی پيش در اعتراض به برکناری شهردار اين شهر بدست آقای ثاقب دست به اعتراض زده بودند. آنان اعلام کرده بودند که اقدامات دادستان توهين به مردم هرات می باشد. هرات بهترين و آباد ترين شهر افغانستان است و سطح بی سوادی در اين شهر به مراتب از ديگر شهرهای کشور کمتر می باشد. يکی از شهروندان شهر کابل به کابل پرس گفت که حکومت فعلی فقط فاسد پرور است.


Copyright © Mohammad Youssof Qawwam, All rights reserved to Heratonline.com
کليه امتيازات و حقوق اين سايت محفوظ ميباشد
Phentermine - Please promote this Phentermine Resource Online site by keeping this counter as it is.

Currently : visitors online.
Powered by:
Online Count.
Seven days report