www.heratonline.com
English | صفحه اول | اخبار | اسلام | فرهنگ | سیاست | صدا و تصویر | رهنمای هرات | در باره ما | پشتو

سي و دو کشته و زحمي در درگيري هاي شيندند
غرب نيوز 23 اکتبر 2006

در گيري هاي خونيني كه از ساعت سه عصر روز يكشنبه در ولسوالي شيندند ولايت هرات اغاز شد سي دو كشته و زخمي برجا گذاشت.اين در گيري ها پس از سوء قصد به جان امان الله فرمانده معروف در منطقه آغاز شد. فرمانده امان الله و فرزندش (توريالي) نيز پس از سوء قصد كشته شدند.
گروپ هاي مشتركي از اردو و پليس ملي افغانستان براي تامين امنيت به منطقه آشوب زده مستقر شدند.

اين درگيري پس از اين صورت ميگيرد كه دو هفته قبل ارباب بصير (باركزائي) در منطقه گردنه ولسوالي شيندند ولايت هرات همراه با عروس ، نوه اش و يك تن ديگر توسط افراد ناشناس كشته شده بود.

درحالي كه مسئولين امنيتي هرات ميگويند اين در گيري بخاطر انتقام قتل ارباب بصير توسط اقارب وي به ظن اينكه امان الله قاتل ارباب بصير بوده است بوقوع پيوسته است اما برادر امان الله طي تماسي به خبرنگاران گفته است آنها خصومت هاي شخصي نداشتند و حادثه شيندند را يك توطئه از قبل طراحي شده دانست كه او ميگويند توسط برخي از مسئولين ولسوالي شيندند طراحي شده است.

تعدادي از كشته و زخمي شده گان حادثه روز گذشته شيندند به هرات انتقال داده شدند. تا كنون از آمار دقيق زخمي شده گان درگیری های خونین قومی در شیندند هرات ابراز نظری نشده است. طبق آخرين گزارش هاي رسيده از ولسوالي شيندند ، هم اكنون وضعيت در اين ولسوالي پس از استقرار نيروهاي امنيتي آرام است.


Copyright © Mohammad Youssof Qawwam, All rights reserved to Heratonline.com
کليه امتيازات و حقوق اين سايت محفوظ ميباشد
Phentermine - Please promote this Phentermine Resource Online site by keeping this counter as it is.

Currently : visitors online.
Powered by:
Online Count.
Seven days report