www.heratonline.com
English | صفحه اول | اخبار | اسلام | فرهنگ | سیاست | صدا و تصویر | رهنمای هرات | در باره ما | پشتو

قرارداد پروژه احداث یک هوتل پنج ستاره به مصرف شصت ملیون دالر امریکائی امضا گردید
خبر گذاري باختر 23 اپريل 2007

قرارداد پروژه احداث یک هوتل پنج ستاره به کمک مالی شرکت سرمایه گزاری های خارجی( اوپیک) میان دولت افغانستان و سرمایه گزاران امریکائی امضا گردید.قرارداد را رئیس شرکت اوپیک و داکتر میر محمدامین فرهنگ وزیر تجارت و صنایع امضا نمودند.

هیئت مدیره شرکت اوپیک کمک مالی مبلغ شصت ملیون دالر امریکائی را در احداث این هوتل پنج ستاره در ماه جنوری 2007 منظورنمود. این هوتل بحیث اقامت گاه سرمایه گذاران خارجی استفاده شده که یک کمک بزرگ در بازسازی افغانستان و برگشت افغانهای مقیم از کشورهای خارجی میباشد.داکتر عمر زاخیلوال رئیس اداره آیسا گفت دسترسی به قرضه ها یکی از جمله موانع بزرگ برای سرمایه گذاری هادر افغانستان میباشد.

با این قرضه شرکت اوپیک نه تنها در یک پروژه هم کمک مالی مینماید، بلکه در حل مشکلات قرضه ها نیز تاثیر مثبت وارد مینماید.داکتر میر محمد امین فرهنگ وزیر تجارت و صنایع گفت: این هوتل که کارهای ساختمانی آن ازطرف شرکت سیستم های بین المللی جنرال( جی-اس-آی ) مقیم دلاویر راه اندازی میگردد در کنار یکی از سرکهای بزرگ شهر کابل با سهولت دسترسی اسان به میدان هوائی بین المللی کابل، سفارتهای مقیم شهر کابل و ادارات دولتی احداث میگردد.

درین هوتل سایر تسهیلات و خدمات بشمول سیستم های مخابراتی و مرکز تجارتی و تسهیلات تدویر سیمینار ها و جلسه ها در نظر گرفته شده است. بعد از اکمال کارهای ساختمانی، این هوتل در چوکات ماریوت انتر نیشنل فعالیت خواهد نمود.در امد سالانه این پروژه برابرچندین ملیون دلار امریکائی به اسعار خارجی بوده و باعث فراهم آوری فرصت کاریابی برای 270 تن از مردم افغانستان خواهدشد.

همچنان هوتل ماریوت یک سلسه تریننگ های آموزشی را برای کارمندان خویش دایر خواهدنمود.تمام مواد مورد ضرورت، وسایل و خدمات این پروژه از طرف قراردادیان افغانی عرضه خواهند شد.شرکت( جی-اس-آی ) این پروژه را نخستین گام در پروسه بازسازی افغانستان دانسته و میخواهد در کار های مهندسی و ساختمانی این هوتل بیشتر از مهارتهای افغانی استفاده نماید.

رابرت موسباشر گفت امضای این قرارداد نشان دهنده پیشرفت قابل ملاحظه در احداث این هوتل و تاکید برتداوم تعهدات بازسازی افغانستان میباشد.سفیر ایالات متحده امریکا مقیم کابل ویلیم بی وود پروژه ماریوت را مهمترین سرمایه گذاری قرار داده گفت، این هوتل جدید یک مثال زنده اعتماد برآینده افغانستان و آمادگی دولت افغانستان در راستای همکاری و ارتقای سرمایه گذاریها میباشد. وود گفت این کار نشان میدهد که وضعیت بهتر شده است.


Copyright © Mohammad Youssof Qawwam, All rights reserved to Heratonline.com
کليه امتيازات و حقوق اين سايت محفوظ ميباشد
Phentermine - Please promote this Phentermine Resource Online site by keeping this counter as it is.

Currently : visitors online.
Powered by:
Online Count.
Seven days report