www.heratonline.com
English | صفحه اول | اخبار | اسلام | فرهنگ | سیاست | صدا و تصویر | رهنمای هرات | در باره ما | پشتو

گسترش دامنه اعتصابها در هرات
بی بی سی 21 حوت 1386

اتحادیه های پیشه وران و صنعت گران هرات نیز به اعتصاب پزشکان این شهر پیوسته و دکانهای خود را تعطیل کرده اند. اعتصابها در هرات که در اعتراض به "افزایش نا امنی ها" در این شهر آغاز شد، وارد چهارمین روز خود شده است.
پزشکان و کارکنان مراکز درمانی هرات نیز، از سه روز پیش، دست به اعتصاب زده اند.

بیشتر پزشکان در هرات، به ربوده شدن فرزند یکی از همکاران شان و "کم توجهی" دولت برای آزادی این کودک، اعتراض کرده و مطب ها و داروخانه های خود را بستند.
ریاست اتحادیه پیشه وران هرات گفته است که آنان در ادامه روز برای بررسی این موضوع که آیا به اعتصاب خود پایان دهند یا نه، تشکیل جلسه خواهند داد.

وزارت صحت (بهداشت) افغانستان دیروز هشدار داد که اگر پزشکان در هرات دست از اعتصاب نکشند، با آنان برخورد قانونی خواهد شد. مسئولان در این وزارت می گویند پزشکان "حق ندارند با اعتصاب خود به مردم زیان برسانند و از مداوای بیماران خودداری کنند."

پزشکان در هرات می گویند آنان برای ادامه کار به امنیت و آرامش نیاز دارند که دولت باید آن را فراهم کند اما با این حال گفته اند که از بازدید و تداوی "بیماران عاجل" خودداری نمی کنند.
با ادامه این اعتصاب و گسترش آن در میان سایر بخش های اجتماعی، چهره شهر هرات تغییر کرده و از ازدحام در جاده ها به شدت کاسته شده است.
خبرنگار بی بی سی در هرات می گوید تعداد کمی از داروخانه ها در این شهر باز است و مردم کمتر می توانند به دارو و درمان دسترسی پیدا کنند. والی هرات قبلا نیز از پزشکان خواسته بود که از اعتصاب دست بکشند اما این درخواست از سوی پزشکان هرات پذیرفته نشد.


Copyright © Mohammad Youssof Qawwam, All rights reserved to Heratonline.com
کليه امتيازات و حقوق اين سايت محفوظ ميباشد
Phentermine - Please promote this Phentermine Resource Online site by keeping this counter as it is.

Currently : visitors online.
Powered by:
Online Count.
Seven days report