www.heratonline.com
English | صفحه اول | اخبار | اسلام | فرهنگ | سیاست | صدا و تصویر | رهنمای هرات | در باره ما | پشتو

نمایشگاه و فروشگاه صنایع دستی زنان افغان دربرلین
محمود منجم زاده برلین آلمان

نمایشگاه صنایع دستی زنان افغان در برلین زمانی در معرض دید جهانیان قرار میگیرد که هر روز خبر از کشته و زخمی شدن ده ها افغان گزارش میشود .

( این نمایشگاه میتواند چهره دیگری از افغانستان نشان دهد که زنان افغان با تحمل نمودن تمام خسارات جانی و مالی و از دست دادن اطفال و مورد تجاوز قرار گرفتن آنان با چشم گریان باز هم به فکر زند گی عادی دور از جنگ و خشونت به فکر پیدا نمودن نان برای اطفال خود میباشند .)

به ابتکار وزارت توسعه وهمکاری های اقتصادی آلمان روز یکشنبه 24 اگوست نمایشگاه وفروشگاه صنایع دستی کشورهای در حال رشد که در آن افغانستان و سایر کشورهای آسیایی و افریقایی شرکت داشتند در سالون بزرگ این وزارت گشایش یافت ، که با کنسرت موسقی سنتی کشور های اشتراک کننده همرایی میگردید .

در داخل سالون چندین غرفه بزرگ با محصولاترنگارنگ و شال های ابریشمی و سایر تولیدات افغانستان به چشم میخورد ، که بینده گان وخریداران زیادی را بخود جلب نموده بود .

خانم لیزا کیرفلد یکی از سازمان دهندگان این پروژه در رابطه باخصوصیات نمایشگاه صنایع دستی زنان افغان چنین گفت : اهداف این پروژه پیشرفت وزمینۀ کار برای خانم ها و تقویت اقتصادی شان میباشد .

این پروژه درمجموع برای تقویۀ دوام دار اقتصادی درافغانستان از طرف وزارت توسعه وهمکاریهای اقتصادی آلمان حمایت میشود و توسط سازمان همکاری های تخنیکی آلمان gtz درداخل افغانستان به مرحلۀ اجرا در میاید .

یکی از اهداف اصلی این پروگرام تقویت تولیداتصنعتی میباشد ، که توسط زنان انجام میگیرد تا برایزنان زمینۀ کار فراهم گردد .این شرکت های تولید کار در اکثر شهر های افغانستان که در آن خود زنان مشغول کار اند شامل صنایع دستی از قبیل پارچه بافی ، بافت ابریشم ، گلدوزی ، چرم دوزی ، خیاطی و صنعت جواهرات از قبیل نقره کاری میباشد که زنان آنرا تولید مینمایند این صنعت در حقیقت یکی ازصنایع قدیم افغانستان است که اغلب توسط زنان انجام میگیرد . یکی از موضوعات مهم که ما به آن توجه داریم بازار بابی و معرفی این تولیدات در خارج میباشد .

در ضمن این بازار یابی امکان آنرا فراهم میسازدکه خود زنان تولید محصولات خود را در خارج معرفی و به فروش برسانند و از تجار و بازار تجارتی بیاموزند و با دیگر تولید کنندگان صنایع دستی کشور های روبه انکشاف تبادل نظر و به این ترتیب تولیدات خود را عرضه نمایند .

در این نمایشگاه قسمت زیادی از تولیدات زنان افغان بفروش رسید از جمله شال های ابریشمی وجواهرات و پارچه های گلدوزی شده وهمچنین لوازم چرمی و غیره . صنعت ابریشم و گلدوزی زنان هرات با عکس های زیبا درحال گلدوزی درکتلاک ها دیده میشد .

گزارشاتی از وضعیت زنان افغان به نشر رسیده بودکه اگر زمینۀ کار برای زنان افغان فراهم گردد آنان حاضراند حتی با معاش کم کارکنند تا دیگر با چشمان خود رنج و درد شکم گرسنه وچشم گریان اطفال خود را نبینند .

طبق گزارش سازمان دهندگان این همایش درهفته اول ماه اکتبر همین سال این نمایشگاه و فروشگاه در شهر هامبورک آلمان مجددا برای یکهفته گشایش خواهد یافت .


Copyright © Mohammad Youssof Qawwam, All rights reserved to Heratonline.com
کليه امتيازات و حقوق اين سايت محفوظ ميباشد
Phentermine - Please promote this Phentermine Resource Online site by keeping this counter as it is.

Currently : visitors online.
Powered by:
Online Count.
Seven days report