www.heratonline.com
English | صفحه اول | اخبار | اسلام | فرهنگ | سیاست | صدا و تصویر | رهنمای هرات | در باره ما | پشتو

یاد اسماعیل خان بخیر
سایت افغان پیپر

اشاید کمتر کسی باشد که این روزها در شهر هرات احساس امنیت کند. نا امنی های اخیر در هرات عملا تمامی فعالیت های این شهر را فلج نموده مردم را در حالت سردرگمی قرار داده است.

اختطاف، دزدی، فساد اداری از جمله مواردی هستند که آرامش این شهر را برهم زده اند. اکثر مردم شهر بفکر فرار افتاده و اموال زندگی شان را حراج کرده اند. در این شهر دیگر کسی بفکر بازسازی نیست.

دیگر کسی به آبادی و آینده فرزندان خود نمی اندیشد. بل سعی دارد بهر طریقی که شده خود وخانواده خود را از مهلکه ای که مسولین بی مسولیت این ولایت برایش رقم زده اند نجات دهد.
شهرک صنعتی هرات که تا چند ماه قبل زبانزد همه بود این روز ها تخلیه می شود وسرمایه گذاران هرات را ترک می کنند.

معاون اتاق های تجارت و سخنگوی شورای تامین امنیت هرات می گوید، طی سه روز اعتصاب در این ولایت 10 میلیون دالر به تاجران، مردم و دولت خساره وارد گردیده و 20 هزار تن از کارگران فابریکه ها و شرکت های تجاری هرات بی کار شده اند.

هم اکنون صدها دوکان در ولایت هرات مسدود بوده مردم در اعتصاب بسر می برند. قرار است که هیاتی از سران دولتی در هرات به کابل رفته از مرکز برای این شهر تصمیم بگیرند غافل از این که نا امنی در هرات را فقط با تصمیم گیری های جدی در هرات می توان بپایان رساند. در این سرگشتگی یاد روزهای امارت اسماعیل خان را بیاد می آوریم یادش بخیر چه روزهای خوب و امیدوار کننده ای بود.


Copyright © Mohammad Youssof Qawwam, All rights reserved to Heratonline.com
کليه امتيازات و حقوق اين سايت محفوظ ميباشد
Phentermine - Please promote this Phentermine Resource Online site by keeping this counter as it is.

Currently : visitors online.
Powered by:
Online Count.
Seven days report