www.heratonline.com
English | صفحه اول | اخبار | اسلام | فرهنگ | سیاست | صدا و تصویر | رهنمای هرات | در باره ما | پشتو

جعلیات افغان پیپر در باره اختطاف ها در هرات
عبدالله برامانی

اخیراً افغان پیپر خبری در باره اختطاف به اصطلاح یکی از سرمایه داران در هرات را به نشر سپرده است که مثل اکثریت گزارشات قبلی آن در باره هرات بر اساس جعلیات و آجندای خود گردانندگان آن سایت استوار میباشد.

در گزارشی افغان پیپر در باره اختطاف حاجی معروف که اخیراً از یکی ازمساجد هرات حین انجام عبادت به گروگان گرفته شده از او بعنوان یکی از سرمایه دار های هرات یاد گردیده است در حالیکه او در تمام زندگی شخصی خود به جز از یک دربند سرای میراثی که عده دیگری هم در آن شریک میباشند چیز دیگری نداشته و خودش به خاطر اعاشه و اباطه فامیل خود در یکی از مهمانخانه های هرات کار میکرده است و فکر میشود که ربایندگان او را در اثر اشتباه با شخص دیگری که مورد نظر ایشان بوده به گروگان گرفته باشند.

این واقعیت انکار ناپذیری میباشد که موج اختطاف ها و نا آرامی ها که محصول و دست آورد حکومت کرزی در هرات میباشد در این شهر بیداد مینماید. اما این واقعیت را هم باید به پذیریم که اختطاف کنندگان به امید بدست آوردن مبالغ گزاف مورد نظر خود همه اقشار جامعه را مورد حمله قرار داده اند.

ربودن فرزندان دکتوران ، قضات و مردم عادی هرات همرا با ربودن بعضی از سرمایه دار ها در گذشته نشان داده است که اختطاف گران هرکسی به چنگ شان افتاده است ربوده اند و به هیچ معیاری هم پای بندی نداشته اند چون دیده شده است که حتی در بعضی موارد بعد از دریافت مبالغ درخواست شده شخص اختطاف شده را نیز به شهادت رسانیده اند. بناءً به صراحت میتوانیم بگوئیم که تهدید و خطر اختطاف ها در هرات تنها متوجه افراد سرمایه دار این شهر نبوده و سلسله آدم ربائی های گذشته نشان داده است که اختطاف گران حتی فقیرترین مردم این شهر را هم به گروگان گرفته اند. با توجه به طیف وسیع آدمربائی ها در هرات ، افغان پیپر باید بعوض ایجاد رعب و وحشت به خاطر فرار سرمایه ها از هرات به بیان مظلومیت مردم این شهر که بطور شبانه روزی از ناامنی و کابوس اختطاف رنج می برند به پردازد نه اینکه به خاطر فرار سرمایه ها و خالی شدن جای محصولات داخلی برای فروش تولیدات کشور های همسایه کمپاین نماید.

اگر حاجی معروف مذکور از سرمایه داران هرات بشمار می آمد او هم باید مثل دیگران افراد مسلحی بخاطر محافظت شخصی با خود به همراه میداشت و از طرف دیگر اکثریت سرمایه داران و کسانی که در هرات از توانائی مالی برخوردار میباشند قبل از طلوع و بعد از غروب تنها و بدون تدابیر امنیتی به خارج از منزل سفر نمی نمایند.

افغان پیپر همواره با ردیف کردن جعلیاتی در باره اوضاع و مردم هرات تلا ش نموده تا اکثریت مسایل را وارونه جلوه داده و اوضاع و اخبار این ولایت را بر طبق خواسته های نا شایسته دست اندر کاران پشت پرده خود منعکس نماید. یکی از خصوصیات شرم آور گردانندگان افغان پیپر این است که بعد از پخش یک خبر و یا نوشته که آنهم ساخته و پرداخته خود شان می باشد در پایان آن بخشی را بنام نظریات خوانندگان علاوه مینمایند که گویا نظریات مذکور بوسیله خوانندگان نوشته شده است، در حالیکه اکثریت نظریات مغرضانه و بیمار گونه که با ده ها نام مختلف بنام نظریات خوانندگان منتشر میشود چیزی به جز از انعکاس عقده ها و تراوش افکار بیمارگونه عده از گردانندگان مغرض و وابسته آن سایت نمی باشد.

من به مراتب متعددی در باره موضوعات مرتبط به هرات در ذیل صفحات افغان پیپر به تحریر نظریات خود پرداختم اما گردانندگان افغان پیپر حتی به نشر یک مورد از نوشته های من نیز اقدام ننمودند و فقط نظریاتی را بر اساس آجندای خصوصی خود به نشر رسانیدند که از آن بوی اختلافات قومی و مذهبی به مشام برسد و بتواند حیثیت ،عزت و افتخارات مردم هرات را به زیر سوال به برد. اگر به همه نظریات داده شده دقت لازمی صورت گیرد دانسته میشود که اکثریت آنها دارای اهداف، محتوی و سبک خاصی میباشند که نمیتوان نظریات مذکور را چیزی به جز از نظریات چند نفر محدود وابسته به آن سایت با نام های مختلف دانست.

خبر اختطاف حاجی معروف که یکتن از شهریان عادی هرات میباشد و افغان پیپر آنرا بنام سرمایه دار به نشر رسانیده طشت رسوائی افغان پیپر را از بام به پائین انداخت و از تلاش های گردانندگان آن در راه ایجاد رعب و وحشت برای تجار هرات و فرار سرمایه ها از این شهر باستانی پرده برداشت چون اکثریت دوستان و همکاران حاجی معروف از زندگی عادی و معمولی او مطلع میباشند . عقل و منطق هم نمی پذیرد که یک شخص سرمایه دار در شهری که بوسیله عوامل انوری و کرزی به شهر رعب و وحشت مبدل گردیده تنها و بدون تدابیر امنیتی قبل از طلوع آفتاب از خانه به بیرون سفر نماید. شرم باد بر انسانهای مغرضی که با استفاده از مطبوعات به پخش اخبار جعلی پرداخته و مردم را در تاریکی نگه میدارند و تلاش مینمایند تا با ایجاد رعب و وحشت باعث فرار سرمایه ها از هرات گردیده تا تولیدات کشور میزبان شان در هرات و نقاط دیگر افغانستان بعوض محصولات داخلی از فروش خوبی برخوردار باشد.Copyright © Mohammad Youssof Qawwam, All rights reserved to Heratonline.com
کليه امتيازات و حقوق اين سايت محفوظ ميباشد
Phentermine - Please promote this Phentermine Resource Online site by keeping this counter as it is.

Currently : visitors online.
Powered by:
Online Count.
Seven days report