www.heratonline.com
English | صفحه اول | اخبار | اسلام | فرهنگ | سیاست | صدا و تصویر | رهنمای هرات | در باره ما | پشتو

واگذاری توزیع پاسپورت مهاجران افغانی در ایران به بخش خصوصی ( شرکت ایرانی)
خبر گزاری بخدی
جمعه ٠١ ثور ١٣٩١ ساعت ١٥:٤٠

خبرگزاری بخدی دریافته است که سفارت افغانستان در تهران، جریان توزیع پاسپورت به مهاجران افغان در ایران را به یک شرکت ایرانی واگذار کرده است. در اسنادی که در اختیار خبرگزاری بخدی قرار گرفته این شرکت به نام "شتکا" معرفی شده و گفته شده است که مهاجران افغان بابت دریافت پاسپورت، مبلغ 150 هزار تومان معادل 80 دالر امریکایی به این شرکت پرداخت می کنند.شرکت شتکا بر اساس قراردادی با بخش کنسولی سفارت افغانستان در تهران، کار اجرایی توزیع پاسپورت به مهاجران افغانی مقیم ایران را آنچه طرح "قانون مندی ورود و اقامت اتباع افغان" خوانده شده، انجام می دهد. انتظار می رود، براساس این طرح، به بیش از یک میلیون مهاجر افغان در تهران پاسپورت توزیع شود و این افراد می توانند ویزای اقامت کوتاه مدت در ایران را به دست بیاورند. متقاضیانی که از این شرکت پاسپورت دریافت کرده به خبرنگار بخدی در تهران گفته اند که از بابت دریافت پاسپورت، مبلغ 150 هزار تومان پرداخت کرده اند.

نگرانی امنیت ملی افغانستان

ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان از واگذاری برنامه توزیع پاسپورت اتباع افغانستان به این نهاد خارجی به شدت اظهار نگرانی کرده است.
یک منبع در سفارت افغانستان در تهران به خبرگزاری بخدی گفته است که پنج مامور وزارت خارجه افغانستان برای نظارت این برنامه به تهران آمده که هر مامور روزانه 120 دالر امریکایی معاش می گیرند در مکتوب این ریاست که یک نقل آن در اختیار خبرگزاری بخدی قرار گرفته، آمده است که براساس قانون پاسپورت جمهوری اسلامی افغانستان ( ماده 21) کار توزیع پاسپورت یک امر دولتی است و قانون صراحت دارد که این امر باید توسط ارگان های دولتی انجام شود نه نهاد اجرایی غیر دولتی.
از سوی دیگر داکتر فرامرز تمنا، معاون سخنگوی وزارت خارجه افغانستان می گوید که شرکت طرف قرارداد وزارت خارجه، کارهای اجرایی این برنامه را انجام می دهد و اصل توزیع پاسپورت توسط بخش کنسولی سفارت افغانستان در تهران صورت می گیرد.
آقای تمنا در گفتگو با خبرگزاری بخدی تاکید کرد که دیپلمات های وزارت خارجه برای عملی شدن این طرح به تهران رفته و از این برنامه به شکل دقیق و اصولی نظارت می کنند.
تمنا می گوید شرکتی که طرف قرارداد وزارت خارجه است به دلیل تجربه در کارهای اجرایی، مسئولیت آمارگیری مهاجران افغانی در سراسر ایران را به عهده گرفته که به گفته او سفارت افغانستان در تهران قادر به انجام این کار نیست. تمنا گفت: "شمار زیادی از مهاجران افغانی در ولایت های دور دست ایران زندگی می کنند و اگر قرار باشد این افراد به سفارت افغانستان در تهران مراجعه کنند هم برای سفارت و هم برای خودشان مشکلات زیادی خلق می شود." یک منبع در سفارت افغانستان در تهران به خبرگزاری بخدی گفته است که پنج مامور وزارت خارجه افغانستان برای نظارت این برنامه به تهران آمده که هر مامور روزانه 120 دالر امریکایی معاش می گیرند.

شرکت های افغانی داوطلب

منبع سفارت افغانستان در تهران که با خبرگزاری بخدی صحبت می کرد گفت که برای اجرای این برنامه (توزیع پاسپورت برای مهاجران) یک شرکت افغانستانی مقیم ایران نیز، پیشنهاد انجام سرشماری مهاجرانی که متقاضی پاسپورت در ایران هستند، را به سفارت افغانستان در تهران داده بود اما به دلایل مختلف، این قرار داد با شرکت افغانی صورت نگرفته است. شرکت ایرانی برای ارائه خدمات خود مبلغ 15 تا 20 هزار تومان ایرانی برای هر پاسپورت در یافت می کند در حالی که شرکت افغانی نیمی از این نرخ را پیشنهاد داده است.

رییس این شرکت، به خبرنگار بخدی در تهران گفته است که کارمندان سفارت افغانستان در تهران معامله گری کرده اند؛ اما معاون سخنگوی وزارت خارجه این اظهارات را به شدت رد کرده و گفت که دراین برنامه هیچ معامله غیر شفافی دیده نمی شود.

ریاست امنیت ملی می گوید که براساس قانون پاسپورت جمهوری اسلامی افغانستان، کار توزیع پاسپورت یک امر دولتی است و قانون صراحت دارد که این امر باید توسط ارگان های دولتی انجام شود نه نهاد اجرایی غیر دولتی

فرامرز تمنا گفت که این قرارداد با شفافیت کامل و در مشوره با مقام های وزارت خارجه صورت گرفته است.

نگرانی از افشای اسناد محرمانه

ریاست امنیت ملی افغانستان با اظهار نگرانی از این تصمیم سفارت افغانستان در تهران گفته است که علاوه بر غیر قانونی بودن این کار، اسناد "محرم" یک کشور در دسترس کشور خارجی قرار می گیرد که می تواند برای افغانستان خطر جدی را ایجاد کند.

در مکتوب این ریاست آمده است که اغلب مهاجرانی که در ایران به سر می برند با نام های مستعار مدارک هویت ایرانی دریافت کرده اند که نباید این هویت آنان در یک سند رسمی دولت افغانستان ثبت شود.

نگرانی دیگر امنیت ملی این است که براساس قانون، باید سن واقعی افرادیکه که اسناد هویت به دست می آورند در یک پروسه قانونی مشخص شود و شرکت ایرانی نمی تواند این کار را به درستی انجام دهد.

هم اکنون نزدیک به دومیلیون مهاجر افغانستانی در ایران به سر می برند که بیش از نیمی شان مدارک اقامتی معتبر ندارند.

محمد جانان – ایران
خبرگزاری بخدی


Copyright © Mohammad Youssof Qawwam, All rights reserved to Heratonline.com
کليه امتيازات و حقوق اين سايت محفوظ ميباشد
Phentermine - Please promote this Phentermine Resource Online site by keeping this counter as it is.

Currently : visitors online.
Powered by:
Online Count.
Seven days report