www.heratonline.com
English | صفحه اول | اخبار | اسلام | فرهنگ | سیاست | صدا و تصویر | رهنمای هرات | در باره ما | پشتو

غزلی برای میهنـــم
با استقــــبال ازسرودۀ رفیق فـر خــاری

محمد عزیز عزیزی

محمد عزیز عزیزی


میهنــم را افتخــــــار ِ خوب دوران در بغـــل
بوده است ، در هــرزمان چون ماه تابان در بغـل

این وطن منزلگۀ اولاد مومن بوده است
با مناعت با شجاعت زورایمان در بغـــل

میهن ِ مـا سر به استعمار ، هر گز خــم نکرد
خفـــته دارد دائـمـا شیــــران غـــران در بغـل

در مصاف دشمنان دین وآزادی و مــلک
دست بر شمیر برُان بوده ، قـــر آن در بغــل

هسـت اولاد وطــــن خـــد متــــگذار مـــادرش
زانکه او پرورد شان ، همچون دل و جان در بغـل

نا خلفهــــا ی که بر میهن خیانت کرده اند
مام میهن را هزار اسناد ایشان در بغـــــل

نوکران ِغیر را ، آزادگــــی معنـــــی نداشت
چونــکه دارند حکم استعمار وفـرمان در بغـــل

کی رود از یاد ایامی کــه مـزدوران روس
می فشردند دشمنان ملک افغان در بغـــل

از خطوط چهره وسیمای مزدوران عیــان
در لباس خلق امــا ، فکر شیطان در بغـــل

تودۀ ملت شناســــد چهــــرۀ زشت نفــــاق
گرچه خواهد پت کند این ، راز پنهــان در بغــل

آنکه در آغوش خود پرورده بودش شوروی
طرد کرد آخر ، گرفــتش ازبکستــان در بغــــل

این وطـــن ماننــد مادر باشد اوبر ما «عزیز »
چون به پرورده است ما را اوبـدامـان در بغــل

پــایـان
_______________________
روز پنجشنبه چهارم حمل سال 1390 هجری شمسی
برابر با : 24 مارچ سال 2011 میلادی
ومطابق : 18 ربیع الثانی سال 1432 هجری قمری
hmaazizi@yahoo.co.uk
Copyright © Mohammad Youssof Qawwam, All rights reserved to Heratonline.com
کليه امتيازات و حقوق اين سايت محفوظ ميباشد
Phentermine - Please promote this Phentermine Resource Online site by keeping this counter as it is.

Currently : visitors online.
Powered by:
Online Count.
Seven days report