www.heratonline.com

اختراع یک موترجدید توسط یک جوان هراتی
آرزو نیازی

یک جوان هراتی توانسته است تا موتری را اختراع نماید که در جهان بینظیر است زیرا کدام مصرفی را ندارد . این جوان که نامش محمد شفیق میباشد و از 18 سال سن برخوردار است در پاسخ به سوالاتی در مورد این موتر چنین گفته است:

این موتر توسط کمپرش هیدرولیک حرکت میکند اما مصرف هیدرولیک را ندارد . ماشین آن با باطری شک میخورد و روشن میشود و سپس پمپ های آن بکار افتاده و توسط گردش هیدرولیک در ماشین ؛ موتر به حرکت در می آید. پمپ های این موتر بصورت خودکار عمل میکند و همچنین میتواند باطری مورد ضرورت خود را نیز شارژ نماید .

محمد شفیق در پاسخ به سوال دیگری در مورد قدرت این موتر میگوید : قدرت این موتر با این فرمولی که ساخته شده بسیار زیاد است و در صورتی که امکانات لازم محیا باشد ، وی میتواند موتری را با استفاده از این فرمول بسازد که قدرت حمل بیش از بیست تن بار را دارا باشد .

او میگوید از هفت سال بدینسو در فکر ساخت موتری با این مشخصات بوده و از سه سال پیش عملا دست به کار شده است . وی اکنون موفق شده تا اولین موترش را براه اندازد . این جوان کار تخنیک موتر را از زمانی آغاز کرده که در کودکی بشغل آهنگری موتر مصروف بوده است.

او در مورد اولین کارش میگوید نظر به اینکه توانایی مالی را نداشتم بناٌ لوازم این موتر را از موتر های کهنه باز نموده ام . با وجودی که این اختراع مبلغ 200 هزار افغانی هزینه را برای نامبرده در بر داشته ، او این پول را از بودجه شخصی خود بمصرف رسانید است . موتر او در حال حاضر قادر است تا 50 کیلو متر در ساعت سرعت داشته باشد .

او در رابطه به خصوصیات دیگر این موتر چنین ابراز نظر نموده است : این موتر در کنار اینکه هیچ مصرفی را ندارد به محیط زیست نیز آسیب نمیرساند و چون صدا ندارد بناءً آلودگی صوتی را نیز ایجاد نمیکند .

محمد شفیق که به کار خود اعتماد زیادی دارد میگوید : اگر فردی ،افرادی ، تاجری و یا موسسه وی را کمک مالی نماید او قادر است تا فرمول ساخت این موتر را بشکل استندرد آن به سطح جهان انکشاف دهد . وی در حال حاضر نمیتواند که سنجش کند که ساخت این موتر به طور دقیق چقدر هزینه را در بر خواهد داشت . اما او میگوید هزینه آن کمتر از سایر موتر های معمولی خواهد بود .

اختراع محمد شفیق که در نوع خود در جهان بینظیر است در صورتی میتواند کامل و استندرد گردد که مورد حمایت دولت قرار گیرد و دولت زمینه تحقیقات بیشتر و بهتر را برای این جوان آماده سازد ولی متاسفانه در حالیکه چند روز از اعلان این موضوع میگذرد تا کنون هیچ برنامه برای استقبال از اینگونه فعالیت ها در جهت پرورش استعداد های ویژه ی همچون محمد شفیق روی دست گرفته نشده است. این باعث میشود که تا این گونه استعداد ها همچون گذشته یا از بین برود و یا از کشور متواری شود.

Copyright © Mohammad Youssof Qawwam, All rights reserved to Heratonline.com
کليه امتيازات و حقوق اين سايت محفوظ ميباشد
Updated on May 26, 2006.

Phentermine - Please promote this Phentermine Resource Online site by keeping this counter as it is.

There are currently : visitors online.
Powered by:
Online Count.
Seven days report