www.heratonline.com


مسعودبرای من یادآورجورج واشنگتن،پدر امریکاست
تونی پــِری - لاس انجلس تایمز، جمعه 18 می 2007
‏ برگردان: داکتر سیداکبر زیوری - پیمان ملی

مقامات امریکا و افغان، به امید تحکیم وحدت در میان شهروندان افغانستان ، دست بدامن یاد و خاطرات مبارز افسانوی، ‏احمد شاه مسعود، شدند.

بر فراز تپهء مُشرِف به درهء سرسبز پنجشیر، روز پنجشنبه مقامات امریکایی و افغان گرد هم آمدند تا از میراث گرانبهای ‏این مبارز چریکی افسانوی تجلیل بعمل بیاورند به امید آنکه یادوارهء وی ندای برانگیزاننده در برابر بازخیزی شورش ‏طالبان گردد.‏

احمد شاه مسعود، هنگامیکه 48 ساله بود، دو روز قبل از حملات 9/11 به مرکز تجارت جهانی و وزارت دفاع امریکا طی ‏یک انفجار انتحاری ترور گردید. آن قتل بدستور اسامه بن لادن انجام شد. زیرا در صورتیکه برای دستگیری رهبر القاعده، ‏امریکا به افغانستان حمله میکرد، احمد شاه مسعود یک متحد طبیعی امریکا به شمار می آمد و به همین خاطر دو روز قبل ‏از حملهء القاعده به امریکا، دسیسهء ترور وی را عملی ساختند. ‏

اکنون برای دولت بعد از طالبان و متحدین غربی شان که در جستجوی یک حس مداوم متحد کننده هستند؛ مسعود که به شیر ‏پنجشیر نیز معروف می باشد، بعنوان یک سمبول آرمانی برای آن هدف تلقی می گردد. ‏

آرامگاه مسعود، که در زیر یک گنبد کانکریتی 25 متری قرار دارد، توسط دولت حامد کرزی بحیث یک زیارتگاه ملی ‏اعلام گردیده است. ‏

در شهر کابل ، پایتخت کشور، که یک جادهء اصلی بنام قهرمان ملی مسعود، مسمی گردیده؛ پوستر های فرمانده (شهید) زیب ‏و زیور چراغ کنار جاده ها و شیشهء موتر ها شده است. همچنین شعار های بزرگ «وحدت در مسعود است» که مزین به ‏تصاویر با شکوه وی می باشند در سرتاسر شهر دیده می شوند. ‏

در مراسم دیروز، پنجشنبه، یک جنرال کماندوی امریکایی ضمن اهداء یک لوح احترام به مقبرهء احمد شاه مسعود، وی را با ‏یک شخصیت طراز اول امریکا مقایسه نمود. ‏

جنرال امریکایی جیمز ماتیس ‏James N. Mattis‎‏ در حالیکه در برابر اجتماع عظیمی از مقامات افغان، سربازان و مردم ‏محلی در پنجشیر صحبت میکرد گفت: دیدار از آرامگاه مسعود "بعضی از همان احساسات را در من بر می انگیزد که ‏هنگام حضور بر مقبرهء جورج واشنگتن، پدر کشور امریکا، به من دست می دهد." مسعود در حالیکه در مبارزه علیه سلطهء شوروی بر افغانستان و بعد ها در مقاومت علیه رژیم طالبان یک قهرمان بود، اما ‏اغلب بین او و امریکا فاصلهء معینی وجود داشت. سی آی ای ‏CIA‏ اگر چه شدیداً می خواست شوروی ها را در افغانستان ‏شکست دهد، اما با مسعود یک رابطهء متغیر قطع و وصل داشت. زیرا بعضی اوقات ترجیح می داد رقبای مسعود را حمایت ‏کند که از حمایت پاکستان نیز برخوردار بودند. ‏

اما امروز، مسعود بعنوان یک رهبر با بینش و دیدگاه وسیع توسط مقامات امریکایی و افغان توصیف و تجلیل گردید. ‏مقامات امریکایی حاضر درین مراسم عبارت بودند از دو جنرال کماندو، یک جنرال ارتش و یک نمایندهء وزارت خارجهء ‏امریکا. ‏

همچنین درین مراسم، احمد ولی مسعود، در حالیکه یک نشان مزین به بیرق های امریکا و افغانستان را در بر داشت، در ‏مورد برادرش گفت: "هرچند آن شهید در بین ما نیست، اما دیدگاه وی و آرمانهایش در میان ما زنده است. مردم افغانستان با ‏این دیدگاه وی زندگی میکنند: یک افغانستان عاری از تروریست ها، القاعده یا طالبان. این رویای ماست." ‏

بعد از آن مراسم و ضمن صرف چای و کلچه، یک یار معتمد و سابقه دار مسعود، داکتر عبدالله وزیر خارجهء اسبق در ‏حکومت کرزی ، بی پرده تر صحبت نمود. وی گفت:"در صورتیکه امریکایی ها در شکست دادن طالبان و متحدان شان ‏کمک نکنند، شورش ها به دیگر کشور های منطقه سرائیت خواهد کرد."‏

داکتر عبدالله که شغل طبابت را در کابل برای جنگیدن در کنار مسعود رها کرد و به این دره آمد، در ادامهء سخنان خود ‏افزود: "این گام استراتیژیک بعدی برای القاعده خواهد بود."‏

بسیاری از تحلیلگران یک تهاجم بهاری شدید را پیش بینی میکنند و حملات به دفعات زیاد تری رخ می دهند. ‏
در شهر پر آشوب جنوبی قندهار، روز پنجشنبه ده نفر در اثر سه بمبگذاری کشته شدند که یکی از آن حملات سوء قصد ‏واضح بجان والی قندهار و یک وزیر کابینهء کرزی (وزیر اطلاعات و فرهنگ) بود. والی قندهار آسیبی ندید اما سه عابر ‏دراثر آن حملهء انتحاری کشته شدند. ‏

قبل از آن نیز چهار محافظ امنیتی در یک بمب گذاری کنار جاده ای کشته شده بودند. هنگامیکه ماموران امداد کننده به محل ‏رسیده بودند، یک انفجار دوم بوقوع پیوست که سه مامور پلیس را کشت. ‏

مسئولان میگویند این تاکتیک بمگذاری های مرحله ای، که بمب دومی بفاصلهء چند دقیقه ای از انفجار اولی صورت ‏میگیرد، بخاطری عملی می گردد که افراد کمک کننده در صحنه را نابود کند. این تکتیک سابقاً در افغانستان بسیار نادر بوده ‏و کاملا نو است. ‏

اما ستیزه جویان طالبان این تکتیک ها را از شورشیان عراقی یاد گرفته اند که در آنجا حملات دوگانه بسیار زیاد اتفاق می ‏افتد. ‏

بسیاری از ناظران در پایان فصل تابستان انتظار حملات شدیدتری را میکشند زیرا در آنهنگام فصل درو محصولات کوکنار ‏به اتمام می رسد. کوکنار که تبدیل به هرویین می شود، منبع تمویل شورشیان طالبان است. ‏

اکثر آمادگی ها توسط قوت های امریکایی، ناتو و افغان شامل تعلیمات اضافی، تجهیزات و تسلیحات بهتر و تغییرات در ‏مقامهای کلیدی رهبری می باشد. اما جنگ اطلاعاتی نیز مهم تلقی می گردد، از جمله گرامیداشت یاد و خاطرهء احمد شاه ‏مسعود. ‏

‏"مسعود رهبری بود که می توانست مانند شیر برزمد اما در عین حال بر بیگناهان ترحم و توجه زیادی میکرد." این مطلب ‏را جنرال ماتیس گفت که قوماندان نیروی اعزامی کماندویی شماره یک و نیز عضو قوماندانی مرکزی قوت های کماندوی ‏امریکا می باشد. ‏

امریکا بیش از بیست هزار سرباز در افغانستان دارد که در میان آنان 250 کماندو می باشد. این کماندو ها متخصص در ‏تعلیمات ارتش افغانستان، پلیس ملی و گارد های سرحدی افغانستان می باشند. قوت های ناتو که توسط یک جنرال ارتش ‏امریکا رهبری می شوند در حدود سی هزار سرباز در افغانستان دارند. طی امسال تا بحال 33 عضو ارتش امریکا در نبرد ‏با شورشیان طالبان کشته شده اند. ‏

جنرال ماتیس خطاب به اجتماع حاضران گفت:" ما درین جا بعنوان شریک دیدگاه های مسعود ایستاده ایم."‏

Copyright © Mohammad Youssof Qawwam, All rights reserved to Heratonline.com
کليه امتيازات و حقوق اين سايت محفوظ ميباشد
Phentermine - Please promote this Phentermine Resource Online site by keeping this counter as it is.

There are currently : visitors online.
Powered by:
Online Count.