www.heratonline.com


هرات در قمار سیاسی
مهسا طایع

هم اکنون دود فتنه مانند پاره های ابر آتشبار فضای هرات را نشانه گرفته است و خبر از قریب الوقوع بودن تحولاتی می دهد که می تواند سرفصل تغییراتی شگرف در آن دیار باشد. تحرکات اخیر دولت حامد کرزی در هرات، نشان از نوعی پیش دستی برای شکل دهی جریان قدرت در آن ولایت است. هرچند این واقعیتی عمیقاً غیر اخلاقیست، اما نشان می هد که جناح حاکم خود را به در و دیوار می کوبد، تا به طریق ممکن بتواند با تغییر کفه قدرت در سمت دهی تحولات آینده به سود خود بهره گیرد. و همین که پس از ماه ها اعتراض و اعتصاب مردم هرات، دولت به جای شهد شیرین آرامش و امنیت، شرنگ تلخ دلهره و اضطراب را در کام شان می ریزد.

تردیدهای که به وسعت هفت سال ریاست جمهوری آقای کرزی مردم هرات را نسبت به همدلی و همراهی با وی مستأصل نگاه داشته بود، حالا جای خود را به این واقعیت تردید ناپذیر سپرده است که دولت به جای برپایی عدالت و حاکمیت روشنایی و درستی و نیک اندیشی و بالیدن انسان به جایگاه انسانیت، تنها در مرزهای آهنین عصبیت های خویش گرفتار است و به جای شناخت دقیق سدها و موانع و برداشتن آن ها از سر راه مردم، کوشش دارد تا با تقلیل خواست های عمومی مردم به مطالبات گروهی و قومی و زبانی و مذهبی، و حاکم کردن اوضاع بد امنیتی، زمینه را برای تحرکاتی آماده سازد تا مرم را در تنگنای انتخابات قرار دهد.

روندی که اخیراً فضای آرامش و امنیت در هرات را قربانی خواسته های سیاسی می کند، تبعات اجتماعی آن را نیز گریزناپذیر می کند. استقرار گسترده مسئولین امنیتی پشتو زبان در رأس پست های امنیتی و نظامی، جز آن که هرات را در مسیر تفرقه و چند پارچگی و دشمن کامی به پیش ببرد، مطلوبیت دیگری در پی نخواهد داشت. در این شرایط حساس که کشور از هر سو در خطر است، ندانم کاری های این گونه غیرعقلانی، شیرازه ی امور کشور را به طرز دلهره آوری رو به فروپاشی می برد. کافیست چشم بگشاییم و افغانستان امروز را به دقت بنگریم تا ببینیم که اگر تا بیش از این، برای حفظ ظاهر هم که شده مسایل قومی و زبانی کمتر در آن مطرح می شد، اما امروز مدارای باهم برای اقوام مسأله ساز شده است.

افرادی که اخیراً در سمت های امنیتی هرات جا به جا شده اند به دلیل عدم شناخت نسبت به شرایط هرات و روحیه مردم آن اوضاع را بیش از پیش به کلافی سر در گم و مسأله ای بغرنج تبدیل می کنند، چه اگر قرار بود تغییراتی در کادر رهبری هرات صورت می گرفت که منتج به نتیجه شود و طرحی برای عبور از مشکلات مردم هرات آن هم در حجمی وسیع و بی سابقه داشته باشد، رویکردی این گونه شکل نمی گرفت.

اتفاقاً در هرات که به دلیل درآمیختگی قومی و زبانی، تا به امروز بهره برداری ها از زمینه اختلافات قومی و زبانی در آن کاملاً نا مساعد بوده اند، امروز با چنین رویکردی از جانب دولت آقای کرزی زمینه احساسات و گرایشات قومی در آن می تواند از پتانسیل قدرتمندی در ایجاد تحرک و شورش و نا امنی برخوردار گردد. ایجاد کشمکش ها به بستر اختلافات قومی و تکیه بر زبان و گویش در ادامه مسایل و اختلافات مذهبی در هرات، مبنای سیاستی است که دولت آن را به پیش می برد تا با اقناع برخی جریان ها، رأی حوزه جنوب غرب را به نفع خویش جهت بدهد، چه هنوز نمی داند که اگر زخم های کهنه سر باز کنند، حذف خود وی از سیاست افغانستان به مثابه بخشی از واقعیت های تلخ موجود حتمی خواهد شد. در این برهه از تاریخ، هر فرد و گروه و جریان و حزب و دسته ای که پرچم خواست های قومی را بر افرازد، آگاهانه یا ناآگاهانه در خدمت به دشمنان مردم عمل کرده و سه دهه مبارزات مستمر مردم ما را برای آزادی و عدالت زیر پا نهاده و آن را به انحراف می کشاند.

از طرفی رئیس جمهور کرزی با جا به جایی چند مهره که سند سر سپردگی خود را به وی آن هم از نوع امنیتی، نظامی، امضا کرده باشند، نمی تواند هوشیاری، صبوری و متانت مردم هرات را زیر سوال ببرد و یا آن ها را به انفعال محض و سرخوردگی از همه چیز بکشاند.

آقای کرزی با پیاده کردن این چنین طرحی در فضای هرات به وضوح توضیح می دهد که با این راه مقصود مشخصی در نظر دارد. سیاست مشت آهنین طالبان در اداره های دولتی هرات مقدمه ایست برای اجرای تاکتیک های که به جهت در هم ریختن اوضاع و استقرار خاموش طالبان در حوزه جنوب غرب خواهد انجامید، چه همواره در این چند سال اخیر هرات آبی بوده که با هدف صید ماهی مطلوب، هر روز به شیوه خاص گل آلود شده است. در این روزگار آشفته و پریشانی که آقای کرزی خود را فعال مایشا در صحنه سیاسی کشور می داند و حالا همه گفته هایش در ارکستر منافع طالبان کوک می شود، بعید نیست که برای خاموش کردن هر صدایی، دولت عزم خود را جزم کرده و اندیشه های کابوس نمای خویش را در مصالحه و مفاهمه با طالبان عملی سازد و هرات را به نقطه آغاز پیوند و دوستی خویش به طالبان پیش کش نماید. اگر روزی پرده اوهام آقای کرزی از پیش چشم هایش دریده و قیود خودخواهی اش را پاره کند، چه پاسخی دارد که به مردم و تاریخ افغانستان بگوید؟ آیا ممکن است که وی قادر باشد که طالبان را دوباره مدار قدرت قرار دهد و امکان جولان آن ها را از هرات تا به کابل گسترده تر سازد؟ و یا می توان با چنین ترفندهای افکار قوم گرایانه و دگر ستیزی را در قالب تغییرات مصلحتی روانه بازار باور و اندیشه مردم سازد؟

آقای کرزی یک نقطه را نباید فراموش کند که مردم هرات همچنانی که در صف معرکه قهرمان پروری کرده اند و پرچم مجد و افتخارات شان همواره با احترام و عظمت در اهتزاز است، هیچ گاهی در دام این سیاست های تاریخ گذشته اسیر نخواهند شد. اصلاً این تعصب های قومی و زبانی در شأن آن ها نیست. مردم هرات از یک سلسله معضلات عمیق و ساختاری رنج می برند که درد همه ی مردم افغانستان است، برعلاوه برخی معضلات بی ثباتی سیاسی و ناامنی سرمایه گذاری، روشن است که تشتت های قومی نمی تواند کارساز باشد و بار سنگینی را بر گرده افکار مردم هرات بگذارد و فضای هرات را سم پاشی نماید. این که دولت به جای مردم می اندیشد و با نسخه پیچی های یک طرفه اطاعت و تبیعیت آنان را انتظار دارد، نه تنها عین انحصارطلبی و برخاسته از روح استبدادیست که بسیار ساده اندیشانه و غیر واقع بینانه نیز هست. حتی اگر هرات را آلوده به اغراض کنند و فضایی که آتش تفرقه و دودستگی در بین مردمان آن دمیده می شود، باز هم نمی تواند ضریب انزجار مردم را از دولت آقای کرزی کاهش دهد. ادامه بقای ملت افغانستان در گرو تقویت وحدت ملی و بر پایه دموکراسی و تمرکز فرهنگی بر پایه مشترکات قومی و زبانیست. خیلی ها باید بفهمند که در افغانستان امروز انسان بودن ایجاد حق می کند نه پشتون و تاجیک بودن.

این عملکردها بنیان تمایلات سیاسی آقای کرزی مبتنی بر خودمحوری، نزدیک بینی سیاسی و تنگ نظری گروهی نشان می دهد. که ظاهراً قرار است با بستری به نام طالبان تقویت و تغذیه نیز گردد. اما واقعیت های جامعه امروز افغانستان به پویایی خود ادامه می دهد و این ها هستند که به عنوان پدیده ایستا می خواهند در برابر آن قرار گیرند. امروز بیش از هر زمانی دیگری مردم از انگیزه ای ملی برای زدودن اختلافات قومی و زبانی برخوردار هستند، اما آنچه که امروز هرات را به سمت یک بحران تمام عیار به پیش می برد، از جمله مواردیست که غفلت ناپذیر است و هوشیاری همه ملت را می طلبد. چه اگر دولت در جهت هراس از سرنگونی حاضر به تسلیم در برابر طالبان و امتیازدهی به آنان شده است، هزینه ی گزافی را به ملت تحمیل می کند تا دور باطلی از اسارت در تحجر و جهالت را تکرار نماید. این هرگز از جانب ملت پذیرفتنی و قابل هضم نخواهد بود.

Copyright © Mohammad Youssof Qawwam, All rights reserved to Heratonline.com
کليه امتيازات و حقوق اين سايت محفوظ ميباشد

Phentermine - Please promote this Phentermine Resource Online site by keeping this counter as it is.

There are currently : visitors online.
Powered by:
Online Count.