www.heratonline.com


ریئس سازمان استخبارات سابق پاکستان تجاوزقبایل مرزی پاکستان را به افغانستان وظیفه ملی میداند
محمود منجم زاده برلین
از سایت خاوران

از سخنان اقای جنرال دورانی ریئس اسبق استخباراتپاکستان در کنفرانی مطبوعاتی دربرلین بنا به دعوت بنیاد پژوهش Friedrich- Ebert هیئتهای عالیه رتبهء از پاکستان وافغانستان به آلمان دعوت شده بودند، تا نقطه نظرهای خودرا در مورد مشکلات امنیتی در مزر های افغانستان وپاکستان به مقامات آلمانی برسانند.

این مذاکرات زمانی در برلین آغاز میگردد، که افغانستانو پاکستان خود را برای تدارک جرگه امن در پاکستان آماده میسازند.

هیئت افغانی را آقایان میرویس یاسینی معاون اول پارلمانافغانستان وآصف ننگ کارمند ارشد ریاست اداره امور افغانستان به عهده داشتند.

هیئت پاکستانی را آقایان جنرال اسد دورانی ریئس اسبقاستخبارات و سابق سفیر پاکستان در المان، رستم شاه مهمند سابق سفیر پاکستان درکابل، غازی صلاح الدین فعال سیاسی حقوق بشر پاکستان و شفقت محمود سابق عضو کابینه پرویزمشرفتشکیل میدادند.

این هیئت ملاقات های را با نمایندگان پارلمان آلمانوزارت های امور خارجه و دفاع آلمان داشته ومشکلات حاد مناطق مرزی هر دو کشور را با سیاست مداران آلمان در میان گذاشتند.

آقای یاسینی معاون پارلمان افغانستان به خبرنگارفارسی رادیو بین المللی فرانسه گفت هیئت افغانی مشکلات مرزی بین پاکستان و افغانستان و اینکه تحرکات خرابکاران در مزر های افغانستان شدت گرفته و سایر مشکلات امنیتی در جنوب وشرق افغانستان را به عنوان نظرات دولت ومردم افغانستان به اطلاع مقامات دولت آلمان رسانده است.

ملاقات هیئت های افغانستان وپاکستان درآلمان زمانیصورت میگیرد، که آقای کرزی ریئس جمهور افغانستانطالبان پاکستانی را تهدید نموده است که آنها را درخانه های شان هدف قرار میدهد و ازاین بیشتر افغانستان تحمل تجاوز آشکارکشور پاکستان را به حریم افغانستان ندارد.

کنفرانس مطبوعاتی به همین مناسبت روز جمعه 20 جوندر مقر این بنیاد برگزار شده بود که خبرنگاران زیادی اشتراک ورزیده بودند.

جنرال دورانی ریئس سابق استخبارات پاکستان در مقابلاین سوال که آیا دولت پاکستان نمیتواند جلو تحرکات طالبان را در مرز های افغانستان بگیرد چنین گفت :
مردم قبایلی پاکستان احساس و علاقه زیادی نسبت به قبایل آن طرف مزر افغانستان دارند این احساس انسانی است که آنها علیه تجاوز و اشغال کشور همسایه مبارزه و مقاومت میکنند وی افزود این احساس مردم قبایلی پاکستان است که برای شان انگیزه میدهد که به برادران خود آنطرف مرز کمک کنند وی اضافه نمود موضوعات ناسونالیستسی، وفا داری به احساسات قبیلوی و کمک های پولی نیز یکی ازدلایل دیگری میتواندباشد که بر اساس آن این کمک ها انجام میگیرد.

دولت پاکستان به هیچ عنوانی نمیتواند جلو تحرکات شانرا بگیرد اگر دولت پاکستان کدام اقدام جدی عیله این تحرکات درمناطق مرزی را انجامدهد به مشکلات جدی با بعضی از فرکسیون های پارلمان و مردم پاکستان مواجه خواهد شد طوریکه ما فعلآ در مناطق مرزی این مشکلات را مشاهده میکنیم.

از آقای دورانی سوال نمودم، که پاکستان یکی از متحدین امریکا در ائتلاف ضد تروریسم میباشد نظر شما در این رابطه چیست ؟

آقای دورانی از سیاست امریکا در افغانستان بهشدت انتقاد نموده گفت این تنها موضوع افغانستاننیست بلکه قدرت های خارجی نیز در افغانستان بطور جدی دخیل هستند وی از امریکا مشخص نام برده گفت امریکا خود تمام تصامیم را درمورد افغانستان میگیرد بار ها اتفاق افتاده که امریکا برخلاف خواسته های کابل عمل نموده حتی علیه نیروهای ناتو نیز حرکت میکند این دیگر برای جهان پنهان نیست که سیاست امریکا براساس خشونت زور و نیروی نظامی استوارمیباشد نه تفاهم.

از آقای دورانی سوال کردم که قبل از سال های2001 که امریکا و قوای ناتو در افغانستان حضور نداشتند مداخله پاکستان به افغانستان همچنان وجود داشت. آقای دورانی گفت : با تشکیل دولت طالباندر افغانستان مردم قبایلی پاکستان وظیفه خود میدانستند که به برادران خود بر ضد اتئلاف شمال کمک کنند به عقیده آقای دورانی مداخله به خاک یک کشور مستقل را وظیفه ملی مردم پاکستان میداند و دولت طالبان را ضامن وحدت ملی را درافغانستان میپندارد.

اینکه چطور در ترکیب هیئت افغانی دو نفر و هیئت پاکستانی چهار نفر تعین شده بودند اطلاعی به دست نیامده است. این تصادفی نیست که پاکستان کارشناسان و هیئت هایرسمی خود را دراشتراک در کنفرانس های بین المللی در مورد مشکلات مرزی افغانستان از مناطق قبایلی پاکستان تعین میکند چون اغلب شان از قبایل مرزی بوده، ارتباط نزدیکی چه از لحاظ طرز تفکرسیاسی و چه ازلحاظ ملی با طالبان مسترکاتی دارند بطورمثل آقای جنرالدورانی از مداخله آشکار پاکستان علیه افغانستان دفاع نموده و این مداخله را وظیفه ملی و برادرانه ساکنین اقوام و قبایل پاکستان میداند.

شما تصور کنید که دو هیئت از پاکستان وافغانستان برای حل مشکلات مزری و ملاقات با مقامات آلمانی به برلین و دیگر نقاطاروپا سفر میکنند تا راه های حل را جستجوی کنند ولی دریک کنفرانس مطبوعاتی هیئت پاکستانی مداخله به خاک افغانستان را وظیفه ملی مردم پاکستان دانسته ازآن پشتیبانی مینماید آیا دراین اظهارات صداقت وجوددارد ؟

در این شکی نیست که اغلب اشتراک کنندگان جرگه امناز مردم مناطق مزری پاکستان بوده و سیاست هایمشترکی را به طالبان دنبال میکنند در این صورت چون نظردولت پاکستان در مورد افغانستان صادقانه نیست هیچ گاه این مذاکرات نتیجه مثبتی نخواهد داشت.

درکنفرانس مطبوعاتی هیئت های پاکستان وافغانستانازطرف افغانستان فقط آقای یاسینی معاونپارلمان افغانستان شرکت داشت آقای آصف ننگاصلا درکنفرانس مطبوعاتی حضور نداشت دراینصورت فقط آقای یاسینی درمقابل چهارکارشناس امور سیاسی پاکستانی به سوال خبرنگاران پاسخمیدادند که این خودش ضعف حضور هیئت افغانی را در کنفرانس نشان میداد. محمود منجم زاده

Copyright © Mohammad Youssof Qawwam, All rights reserved to Heratonline.com
کليه امتيازات و حقوق اين سايت محفوظ ميباشد

Phentermine - Please promote this Phentermine Resource Online site by keeping this counter as it is.

There are currently : visitors online.
Powered by:
Online Count.