www.heratonline.com


نبود امنیت در هرات باعث گریز نخبگان شده.
ناصر فیروزی - سویدن شلفتئو
nasserfiroozi_se@yahoo.com
ناصر فیروزی

بعد از سال 2001 و حمله امریکا به افغانستان ، هرات نخستین شهری بود که باز سازی ، آبادی و اقتصاد آن رشد خیلی خوبی داشت. نقش برجسته دولت در این عرصه آسفالت کردن چندین جاده مهم شهری و آوردن امنیت و برق در شهر بود که البته در جای خودش درخور ستایش است.

مردم قهرمان ، آگاه و دانش پرور هرات همان طوری که در دفاع از کیان کشور در مقابل تجاوز شوروی و نوکران داخلی شان پیش مرگ و پیش آهنگ بودند در این راه مقدس ده ها هزار شهید داده اند و در عرصه بازسازی و آبادی کشور باز پیش آهنگ هستند. چیزی که در رشد اقتصادی و بازسازی هرات باستان از اهمیت ویژه برخوردار بود امنیت و آگاهی مردم غیور هرات بوده است. اما مثل اینکه این رشد حسادت تعدادی را در مرکز کشور برانگیخت. این افراد با دلایل بسیار ضعیف و سطحی سروصدای در کابل به راه انداختند که موجب بی توجهی دولت آقای کرزی به این منطقه شد. حسادت این افراد را تا سطح نژاد پرستی سقوط داد. اینها ادعا میکردند همان طوری که در جنوب و جنوب شرق جنگ است و بازسازی نمیشود در هرات و شمال کشور هم نباید بازسازی صورت بگیرد. در صورتی که بیشترین پولها برای بازسازی در قندهار ، هلمند و زابل اختصاص داده میشود اما این پولها به جای آبادی در جاهای دیگر خرج میشود.

بلی این گروه که خود آقای کرزی عضو فعال آن است با بی توجهی به امنیت غرب کشور بخصوص هرات باستان موجبات هرج مرج در این منطقه را فراهم کردند. آدم ربایی قتل دزدی حالا دیگر در شهر هرات یک چیز عادی است هیچ کس در اینجا امنیت ندارد حتی خود مقامات دولتی. همه این موارد باعث فرار نخبگان و سرمایه داران و سرمایه گذاران از هرات شده است. نمونه فرار این مغز ها پزشکان هرات است. در کشوری مثل افغانستان داشتن داکتر متخصص یک موهبتی کلان محسوب میشود. اما همین پزشکان و خانواده شان در شهر هرات امنیت ندارند.

همان طوری که آگاهی دارید چند ماه گذشته فرزند یکی از داکتر های هرات توسط آدمربا ها ربوده شد. آنها در قبال آزادی او خواهان سی صد هزار دالر امریکای شده بودند. یکی از وابستگان کودک ربوده شده در حالی که می گریست، به بی بی سی گفت: "اختطاف کنندگان در مقابل رهایی این کودک خواستار پرداخت سیصد هزار دلار شده اند، که اگر ما تمام دارایی خود را هم بفروشیم این مبلغ را نمی توانیم تهیه کنیم." این آدم ربایی و در کل نبود امنیت در هرات و غرب کشور باعث اعتصاب پزشکان و دکّاندار های شهر هرات شد. به گزارش بی بی سی در این مورد توجه کنید.

" دکتر نثار احمد مصدق، رئیس اتحادیه پزشکان هرات، به خبرنگاران گفت: "پزشکان برای مداوای بیماران و خدمت به مردم نیاز به آرامش روحی و روانی دارند، اما این آرامش مدتی است که از هرات رخت بر بسته است و حتی پزشکان نیز مورد تهاجم اختطاف گران و سارقان قرار گرفته اند و با وجود این شرایط دشوار پزشکان نمی توانند از سلامت جامعه حراست کنند."
دکتر مصدق در مصاحبه تلفنی با بخش ازبکی بی بی سی گفت: "در صورتی که دولت برای حل مشکل جامعه پزشکی هرات و تامین امنیت آنان اقدام نکند، تمام کارمندان بخش صحت عامه هرات به کوچ دسته جمعی دست خواهند زد و این کشور را به آقای کرزی و همکاران بین المللی اش واگذار خواهیم کرد."


با وجود ادامه این اعتصاب نزدیک به یک هفته دولت هیچ اقدامی موثری برای آزادی کودک ربوده شده انجام نداد. آقای داکتر خلیل یوسفی پدر کودک ربوده شده پس از نا امیدی از دولت قرار شنیده های موثق پس از دوندگی های فراوان توانست در قبال پینجاه هزار دالر امریکایی فرزند خود را از چنگ آدم ربایان برهاند.

همان طوری آقای دکتر نثار احمد مصدق، رئیس اتحادیه پزشکان هرات تهدید کرده بود "در صورتی که دولت برای حل مشکل جامعه پزشکی هرات و تامین امنیت آنان اقدام نکند، تمام کارمندان بخش صحت عامه هرات به کوچ دسته جمعی دست خواهند زد و این کشور را به آقای کرزی و همکاران بین المللی اش واگذار خواهیم کرد"

دولت هم مثل اینکه از این تهدید پزشکان خوشحال شده بنابراین هیچ کاری برای امنیت مردم نکرده تا پزشکان و دیگر سرمایه گزاران وادار به کوچ اجباری شوند. متاسفانه این روند مخرب شروع شد. هم اکنون آقای دکتر خلیل یوسفی که فرزندش ربوده شده بود به تاجیکستان کوچ کرده است. در تماس تلفنی که من به هرات داشتم دوستان گفتند آقای داکتر خلیل یوسفی به تاجیکستان گریخته است. با تعّجب گفتم چرا گریخته ؟ حالا که فرزندش را آزاد کرد است. پاسخ دادند هرچه داشته فروخته تا بتواند از دست این باند فرزند خود را آزاده کند و اگر باندی دیگر فرزندش را ربود چکار کند؟ لازم به یاد آوری است که خانم آقای دکتر یوسفی از تاجیکستان است.

یکی دیگر از داکتر ها بنام داکتر وکیل که قبلا ربوده شده بود بعد از آزادی به جای نامعلومی گریخته است. چون داکتر لایقی بود همه انتظار داشتند بعد از آزادی او را در معاینه خانه یا بیمارستانها ببیند اما همچنان ناپدید است. این پدیده شوم باعث نا امیدی همه مردم هرات شده. البته باید یاد آوری کنم این آغاز فرار مغز ها و سرمایه از هرات است اگر کار موثری انجام نشود امکان دارد باعث مهاجرت عمومی مردم از شهر هرات به دیگر کشورها شود. 13 مه 2008

گزارش مرتبط
http://www.bbc.co.uk/persian/afghanistan/story/2008/03/080308_bd-herat-doctors-strike.shtml


Copyright © Mohammad Youssof Qawwam, All rights reserved to Heratonline.com
کليه امتيازات و حقوق اين سايت محفوظ ميباشد
Phentermine - Please promote this Phentermine Resource Online site by keeping this counter as it is.

There are currently : visitors online.
Powered by:
Online Count.