www.heratonline.com


عوامل برکناری آقای اسدالله خالد والی قندهار
محمود منجم زاده برلین آلمان

تلویزیون ملی .. افغانستان از برکناری اسدالله خالد والی قندهار خبر داد قبلا نیز گزارشاتی منتشر شده بود که تغیراتی در سطح رهبری ولایات به زودی انجام خواهد گرفت . گزارشات رسیده از افغانستان حاکی از آن است که از چندین ماه به اینطرف مشکلات والی قندهار نه تنها با مقامات وزارت داخله و وزارت دفاع افغانستان بلکه با نیروهای بین المللی بخصوص کانادا برسرچگونگی مبارزه با طالبان چنان اوج گرفته ، که مقامات کانادایی بخصوص وزیر خارجه کانادا ازآقای اسدالله خالد به شدت انتقاد نموده درخواست برکناری وی را ازمقامات مسؤول درکابل شدند . آگاهان سیاسی برطرف شدن آقای خالد رابر اساس درخواست مقامات کانادایی نمیدانند بلکه صحبت از بیکفایتی و دست داشتن وی درفساد اداری و عدم هماهنگی وی با مقامات ولایت قندهار به خصوص با مقامات قوماندانی قول اردو متل قندهار وسایر نهاد های امنیتی بوده است ربط میدهند .

گزارشات تآید نشده از افغانستان حاکی از آن است که برای آقای اسدالله خالد والی برکنارشده پست مهم تری در امنیت ملی افغانستان درنظر گرفته شده است این در حالیت که آقای خالد در اثر بیکفایتی و فساد اداری از پست والی قندهار برکنارشده است اگر چنین باشد بحال آقای کرزی باید تاسف خورد آقای جنرال رحمت الله رئوفی سابق قوماندان قول اروی قندهار به عنوان والی جدید مقررشده است کارشناسان منطقه علت اصلی برکناری آقای خالد را مخالفات های وی با احمد ولی کرزی برادر رئیس جمهور افغانستان بر سرکنترول تجارت و قاچاق مواد مخدر درقندهار وحومه میدانند .

از طرف دیگر گفته میشود که آقای خالد یک جوان کم تجربه که اصلا سابقۀ کاری در هیچ دورۀ چون جهاد و مقاومت ، و همچنین تحصیلات عالی و تجربۀ کاری درافغانستان نداشته ، نخست به عنوان جوانترین والی درغزنی مقرر شده که در کار خود به عنوان والی هیچ موفق نبوده است و بعدا درولایت قندهار که یکی از ولایات مهم افغانستان میباشد به عنوان والی مقرر شده است .

کارشناسان انتخاب وی را به عنوان والی قندهار روی مصلاحت ها وساخت وباخت های قومی آقای کرزی در قندهار میبینند نه شایستگی وی از طرف دیگرگفته میشود ، که آقای خالد برسرقاچاق مواد مخدرچنان اختلافات شدیدی با احمد ولی کرزی برادر آقای کرزی رئیس جمهور افغانستان داشته است و بقول همین منابع نقش آقای عارف خان نورزی در این جنجال ها بی تاثیر نبوده است که این مخالفات ها به گفتۀ کارشناسان به مفاد طالبان و پیشرفت شان دربعضی ازولسوالی ها انجامیده است و رفتار خشونت بار آقای خالد نه تنها با رقیب اش آقای احمد ولی کرزی شدت یافته بلکه از کنترول آقای کرزی نیز خارج گردیده ، وآقای خالد دیگر نمیتوانسته است برای آقای کرزی درانتخابات سال آینده مفید واقع گردد .

آگاهان سیاسی میگویند مبارزه برسر کنترول مواد مخدردر قندهار توسط فامیل آقای کرزی و فامیل نورزی و دیگران باعث پیشرفت طالبان در آن مناطق گردیده است . قبل از آقای خالد به عنوان والی قندهار جوان بی تجربۀ دیگری نیز مانند گل آغا شرزی باز هم روی خصوصیات های قومی به عنوان ولی قندهار منصوب شده بود .

هموطنان عزیزبه یاد دارند که درماه اگوست سال 1994 میلادی که افغانستان در تب جنگ های داخلی میسوخت کنفرانس صلح درولایت هرات درحضور صد ها تن ازبزرگان جهادی سیاستمداران سابقه دار ، نماینده گان احزاب جهادی به شمول حزب اسلامی حکمتیار، دانشمندان افغانستان ازداخل وخارج تمام والیان سراسرافغانستان و همچنین تعدادی ازدانشگاهیان وسیاستمداران سابقه دار افغانستان در خارج از کشورکه درآن مرحوم داکتر یوسف خان صدراعظم سابق افغانستان وهمچنین پسر امان الله خان و نمایندگان بعضی از کشور های اسلامی نیز شرکت داشتند ، با شکوهی خاصی که در افغانستان سابقه نداشته است بر گزار گردید که مدت بیشتر از یک هفته ادامه داشت در این کنفرانس تمام تلاش ها برای یک صلح همه جانبه که تمام احزاب در آن شرکت داشتند مورد بررسی قرار گرفت ودر بارۀ تمام مشکلات موجود تبادل نظر بعمل آمد ولی در روز های اخیر کنفرانس به مخالفت تعدادی از قومادانان جنوب وشرق افغانستان گویا به علت آن که جمعیت اسلامی ابتکار عمل را در دست دارد مواجه شد با وجود آن همه اشتراک کنندگان کنفرانس هرات امیدوار بودند که این کنفرانس نتیجۀ مثبتی بدهد و افغانستان از جنگ های قومی و تنظیمی نجات پیدا کند .

آقای اسماعیل خان والی وقت هرات به عنوان رئیس کنفرانس وجنرال قاری بابا والی غزنی به عنوان معاون شورای اسلامی صلح هرات احمد شاه احمد زی صدراعظم تنظیم های سابق افغانی در پاکستان و مولوی منصور والی پکتیا و تعداد زیادی ازرهبران مناطق جنوب وشرق افغانستان درآن شرکت داشتند که واقعا میتوان گفت این کنفرانس بنوع خود در افغانستان بینظیر واز پشتیبانی تمام اقشار مردم افغانسان برخوردار بوده است ( فقط عیب مهم اش این بود که کنفرانس درهرات دایر شده بود نه در ولایت قندهارعلت عدم موفقیت کنفرانس هرات را نیز کارشناسان درهمین میدانند ) تعدادی از وزرای سابق و کابینه فعلی آقای کرزی وهمچنین تعدادی از نمایندگان پارلمان افغانستان عضو فعال کنفرانس صلح هرات بودند .

از جملۀ مخالفان کنفرانس صلح هرات گل آغا شیرزی پسر حاجی عبدالطیف که خود از قوماندانان جهادی قندهاربود و قاری بابا والی غزنی و دیگران بودند که نمی توانستند تحمل کنند که چنین کنفرانس با شکوهی در ولایت هرات برگزار میگردد . در حقیقت همین تعصبات قومی و منطقوی باعث شکست کنفرانس هرات و موجودیت طالبان در جنوب و شرق افغانستان گردید که فعلا نیز به تقویت طالبان درآن مناطق می انجامد .

هنوز ده روز از ختم کنفرانس هرات نگذشته بود که خبر از تشکیل اجلاسی در قندهار با شرکت قوماندانان بعضی از ولایات جنوب وشرق افغانستان که گویا در آن گل آغا شیرزی سهم مهمی داشت آغاز گردید که درآن تعدادی از سران بعضی از قبایل و قوماندانان جهادی شرق وجنوب افغانستان آمادگی خود را درآن اعلان نمودند که اصلا آن اجلاس برگزار نگردید ولی درحقیقت این آغاز حرکتی بود که هستۀ گروه طالبان را دراطراف قندهار که درآن گل آغا شیرزی حکومت داشت بوجود آورد و به سرعت به سایر نقاط افغانستان گسترش یافت .

منظور از نوشتن این سطور رول موثرآقای شیرزی و دیگران درموجودیت طالبان در قندهار گویا همان اجلاس قندهار بود که جز ظهور طالبان نقش دیگری نداشت . در تمام دورۀ سیا طالبان گل آغا شیرزی توانست زیر چتر طالبان البته ظاهرا بدون کدام مقام رسمی زندگی کند وهیچ صدمۀ بر او نرسید .

پس از سقوط طالبان و تشکیل دوره موقت و انتقالی گل آغا شیرزی به دستور آقای کرزی والی قندهار منصوب گردید در حقیقت انتخاب این دو جوان کم تجربه در قندهار آغاز قوت گرفتن طالبان درقندهار و اطراف آن گردید که ابعاد گسترده آن اینک با حضور نیروهای بین المللی مشاهده میشود. آقای کرزی بخوبی میداند چه افرادی را در جنوب و شرق افغانستان وظیفه داده است از عواملی که به پیشرفت طالبان در آن مناطق منجر گردیده است یکی هم تقرر این افراد نزدیک به طالبان میباشد.

از جمله کارهای گل آغا شیرزی که از حمایت آقای کرزی و خلیل زاد برخوردار بود مسلح نمودن ملیشه های قوماندان امان در شندند ( سبزواز) هرات بود که حاکمیت هرات را تضعیف باعث ناامنی و کشتار مردم هرات گردید و فعلا زیر کوه شندند محل تجمع نیروهای طالبان میباشد که تا حال صدها کشته و زخمی در بین اقوام نورزی و بارکزی بجا گذاشته است و این محل مرکز باج گیری مسافرانی گردیده که ازهرات عازم قندهار میباشد . شاید به آقای شیرزی نیز سهمی برسد در مجموع کنفرانس هرات یک دست آورد تاریخی داشت اول اینکه هرات توان برگزاری چنین کنفرانس های ملی و بین المللی را دارد و به مردم افغانستان و نسل های آینده کشور به خصوص جوانان آینده هرات نشان داد که هرات درشرایط بسیار ناگوار آمادگی خدمت گزاری به این کشور را دارد در صورتیکه دیگران مانع آن نگردند واز طرف دیگر تشکیل کنفرانس هرات آغاز مقاومت ملی و اسلامی مردم افغانستان علیه دشمنان کشورو درصدر آن طالبان بود که مقاومت مردم افغانستان بلاخره پیروز شد و این مقاومت برای نابودی کامل طالبان وتفکر طالبی همچنان ادامه خواهد داشت .

به هرصورت عوامل پیشرفت طالبان در قندهار و اطراف آن همانا تقرر افراد بی تجربه و مشکوک در آن مناطق میباشد دیده شود که یک جنرال نظامی چه کار بردی خواهد داشت .

Copyright © Mohammad Youssof Qawwam, All rights reserved to Heratonline.com
کليه امتيازات و حقوق اين سايت محفوظ ميباشد

Phentermine - Please promote this Phentermine Resource Online site by keeping this counter as it is.

There are currently : visitors online.
Powered by:
Online Count.