www.heratonline.com
English | صفحه اول | اخبار | اسلام | فرهنگ | سیاست | صدا و تصویر | رهنمای هرات | در باره ما | پشتو

یک زن رای دهنده افغان که 120 سال عمر دارد
من بار دیگربه کرزی رای نخواهم داد
ترجمه شده از: وبلاگ افغان ستیزن

بی بی گل 120 ساله کسی است که پادشاهان زیادی را در زمان حیات خود دیده است که آمده اند و رفته اند. او برای اولین بار در یک صبح سرد زمستانی در سال 2004 به پای صندوق های رای رفت تا به حامد کرزی رای بدهد.

او میگوید: " این اولین مرتبه بود که من در یک محل ثبت نام برای رای دهی حاضر شدم و مردمان زیادی را دیدم که در حال گرفتن کارت های رای دهی شان بودند. بعداً من به یک مرکز رای دهی در نزدیک خانه خود در هرات رفتم و رای خود را به صندوق انداختم بخاطریکه من یک زنی هستم که به فکر سرنوشت کشور خود میباشم و در باره آن توجه دارم".

این قسمتی از صحبت های بی بی گل مسن ترین زنی بود که در انتخابات ریاست جمهوری در سال 2004 رای داده بود. او که اکنون 120 سال عمر دارد در شهر غربی هرات زندگی میکند. او مصمم و با اراده است تا در انتخابات آینده ریاست جمهوری رای بدهد. او به کهولت سن و هیچ چیز دیگری اجازه نمیدهد تا در برابر او مانعی ایجاد نماید. اما یگانه تغیری که در اراده ی بی بی گل پدیدار گشته است این است که او هرگز بار دیگر در انتخابات ریاست جمهوری به کرزی رای نخواهد داد.

او میگوید: " کرزی برای ما هیچکاری ر انجام نداده است. فرزندان ما به مکتب رفته نمیتوانند. امنیت روز به روز بد تر شده میرود. ملیارد ها دالر در افغانستان به مصرف رسیده است اما هنوز اقتصاد ما در وضعیت بدی قرار دارد، مردم ما فقیر هستند و هیچ چیزی در زندگی مردم عادی تغیر نخورده است. من هرگز بار دیگر به کرزی رای نخواهم داد.".
Copyright © Mohammad Youssof Qawwam, All rights reserved to Heratonline.com
کليه امتيازات و حقوق اين سايت محفوظ ميباشد
Phentermine - Please promote this Phentermine Resource Online site by keeping this counter as it is.

Currently : visitors online.
Powered by:
Online Count.
Seven days report