www.heratonline.com
English | صفحه اول | اخبار | اسلام | فرهنگ | سیاست | صدا و تصویر | رهنمای هرات | در باره ما | پشتو

انتخاب بين خوب و خوب تر و خوب ترين
سيد حسيب مصلح- ملبورن – آستراليا
12 آپريل 2009

قرار جبهه ملى انتخاب بين خوب و خوب تر و خوب ترين بود. جبهه ملى اكنون در يك مرحله ى سرنوشت ساز قرار دارد. انتخاب داكتر عبدالله عبدالله به صفت يك نامزد خوب باز هم نه مى‌تواند گره گشاى مشكلات دامن گير افغانستان شود. داكتر عبدالله عبداله به قوام رهبرى نه رسيده است تا به تواند رياست يك دولت را عهده دار شود. احمد ضيا مسعود نسبت به داكتر عبدالله عبدالله يك شخصيت خوب تر است، چون موصوف در خط قوام رهبرى يك دولت قرار دارد. اما سردار جهاد محمد اسماعيل خان خوب ترين شخثيت براى رهبرى يك دولت به صفت رييس جمهور منتخب ملت است، چون به قوام رهبرى رسيده است. شوراى‌ متحد ملى افغانستان هم با نامزدى داكتر عبدالله عبدالله موافق نيست.

اگر سران محترم جبهه ملى به راستى خواهان حل مشكلات و بحران هاى تحميلى بالاى افغانستان هستند بايد از نامزدى داكتر عبدالله عبدالله صرف نظر كنند و با داير نمودن يك اجماع بزرگ ملى با انتخاب سردار جهاد محمد اسماعيل خان به صفت نامزد ملت به وفاق ملى تن در دهند.

اكنون مهره هاى‌ نفوسى مانند گل آقا شيرزى دوست پنهانى داكتر عبدالله عبدالله و سيد احمد گيلانى هم وارد ميدان جبهه ملى مى‌شوند تا به نفع غرب زمينه سازى كنند. نامزدى داكتر عبدالله عبدالله براى شركت در انتخابات رياست جمهورى زمينه ى برد حامد كرزى را در دومين انتخابات رياست جمهورى افغانستان آسان تر خواهد ساخت. مشاوران حامد كرزى مشتاقانه منتظر نامزد شدن داكتر عبدالله عبدالله به صفت نامزد جبهه ملى هستند. انتخاب داكتر عبدالله عبدالله به صفت نامزد جبهه ملى يعنى استمرار خون ريزى براى حداقل پنج سال ديگر در افغانستان خواهد بود،‌ چون مخالفان مسلح هرگز به رياست جمهورى داكتر عبدالله عبدالله تن در نه خواهند داد. آقاى‌ محمد يونس قانونى‌مهره ى طرف دار انتخاب داكتر عبدالله عبدالله است كه بالاى رهبريت جبهه ملى فشار روانى بزرگى را تحميل كرده است.

به نقل قول از يك تن از سران مخالف نامزدى داكتر عبدالله عبدالله انتخاب داكتر عبدالله عبدالله باعث رفتن بسيارى از سران جبهه ملى به سوى‌ حامد كرزى ‌خواهد شد و جبهه ملى پيش از انتخابات متلاشى خواهد شد. بسيارى از برادران اهل تشيع در داخل جبهه با انتخاب داكتر عبدالله موافقت نه دارند و به سوى گروه حامد كرزى پس از تصويب قانون احوال شخصيه اهل تشيع و دادن وعده ى ‌تاسيس يك ولايت ديگر به نام جاغورى به آنان تمايل پيدا كرده اند.

داكتر عبدالله عبدالله بايد از نامزدى در انتخابات رياست جمهورى به نفع منافع ملى افغانستان صرف نظر كند. هم چنين رهبريت جبهه ملى بايد متوجه اين نكته باشد كه كار و پيش برد امور جبهه ملى‌توسط ديگران انجام شده و زحمات را ديگران كشيدند و نه بايد يك فردى كه سال ها بالاى غندى خير نشسته بود و با هر كس داد و ستد سياسى و سر سازش را به راه انداخته بود تا خوانى براى‌ خويش سر هم كند و از نعمت هاى باد آورده مستفيد گردد، اكنون سر گل سبد آن جبهه قرار گيرد. ملت از استبداد سياسى‌تنفر دارد. ملت نه مى‌خواهد از زير يوغ استبداد تبارى به زير يوغ استبداد سياسى و قشرگرايى گام نهد. ملت با مشت آهنين به دهان ساز كاران با بيگانگان مى‌كوبد. ملت ما يك ملت آگاه و بيدار است. ملت ما از زير بوته بر نه خواسته كه با وزش هر بادى به لرزد و به خواسته هاى‌ تحميلى هر كس و ناكس تن در دهد.

ملت ما اكنون خواهان تعيين سرنوشت خود به دست فرزندان مستقل خود است. سران جبهه ملى هم بايد متوجه باشند كه اگر در گزينش نامزد انتخابات رياست جمهورى افغانستان اشتباه تاريخى كنند و سر سازش را با مهره هاى پنهان امريكا در بين اهل جهاد و مقاومت و جبهه ملى به كار گيرند مورد پرخاش و سرزنش و نكوهش ملت مسلمان افغان قرار خواهند گرفت. رهبريت محترم جبهه ملى بايد آگاه تر از گذشته عمل كند. آزموده را آزمودن خطا است. مگر در جريان جلسه بن كى ها مانع استقرار يك نظام عادلانه در افغانستان شدند؟ كى‌ها كرسى هاى قدرت دولتى را بين نالايق ترين افراد تقسيم كردند تا از اين نمد خامِ ساخت بيگانگان به نام حكومت انتقالى براى‌ خود كلاه مناسب درست كنند كه چنان هم نه شد؟

سران جبهه ملى بايد با سران شوراى ‌متحد ملى و ديگر نهاد ها و احزاب و ... سياسى افغانستان يك اجماع بزرگ ملى - سياسى را داير كند و در تعيين نامزد ملت وارد بحث و تبادل نظر و توافق نظر شوند. رهبرى كه فاقد برنامه مصالحه ملى با مخالفان سياسى‌و مسلح باشد به درد امروز و فرداى كشور نه مى خورد.

ملت مسلمان افغان يك رهبر ملت گراى ‌ميهن دوستى مستقل مى‌خواهد. ملت ما مخالف هرگونه قشرگراى است. ملت ما وحدت و امنيت، صلح و عدالت، ترقى ‌و پيشرفت و مصالحه ملى ‌مى‌خواهد. در جريان جرگه كبير ملى هم حامد كرزى از يك سو به مارشال فهيم و از سوى ‌ديگر به محمد يونس قانونى ‌وعده هاى چرب سياسى داده بود. اكنون هم عين بازى در جريان است ولى اهل سياست كشور بايد به اين بازى ها پشت پا به زنند و در تعيين سرنوشت كشور مدبرانه تصميم قاطع به گيرند. شايد امشب ديده شود كه در ديگ جبهه ملى چه آشى براى ملت ما پزيده شده است.
الله اكبر.
والسلام عليكم.
Copyright © Mohammad Youssof Qawwam, All rights reserved to Heratonline.com
کليه امتيازات و حقوق اين سايت محفوظ ميباشد
Phentermine - Please promote this Phentermine Resource Online site by keeping this counter as it is.

Currently : visitors online.
Powered by:
Online Count.
Seven days report