www.heratonline.com
English | صفحه اول | اخبار | اسلام | فرهنگ | سیاست | صدا و تصویر | رهنمای هرات | در باره ما | پشتو

دُم تکان دادن برای اوباما!
ارسالی عبدالله افغان - با اقتباس از سایت کابل پرس

گل آقا شیرزی . اشرف غنی . داکتر عبدالله . جلالی

کابل پرس: از زمانی که مشخص شد باراک حسین اوباما رييس جمهور جديد آمريکاست و قدرت را در کاخ سفید به دست خواهد گرفت، دم تکان دادن های معمول مهره های وابسته نيز بار ديگر آغاز شد.

گل آغا شيرزی قاچاقچی مواد مخدر و والی ننگرهار، عبدااله عبدالله يکی از فاسدترين مهره ها در چند دهه اخير که گفته می شود در قتل احمد شاه مسعود دست داشته است، اشرف غنی احمدزی يکی از متعصب ترين های سال های اخير و حامی معنوی طالبان که کم کم اخبار و گزارش های سوء استفاده ی مالی او به رسانه ها گزارش می شود و علی احمد جلالی که جسارت افشای نام قاچاقچيان مواد مخدر را ندارد و نام او در فهرست کسانی ست که با امضای جنگ سالار معروف قسیم فهيم تبديل به يکی از مالکان شيرپور شد، مهره های شناخته شده ای هستند که تلاش برای نزديکی به اداره ی جديد در ايالات متحده ی آمريکا دارند.

منابع مختلف می گويند که اين افراد و افرادی مانند آنان علی رغم نداشتن پايگاه مردمی، تلاش های گسترده ای را برای جلب و جذب افراد در انتخابات آينده ی رياست جمهوری در افغانستان روی دست گرفته اند. افراد محدود، رفقا و دوستان اين آقایان در ولايات مختلف تبليغ می کنند که آن ها از حمايت آمريکا برخوردارند و در افغانستان اين آمريکاست که تعيين می کند چه کسی رييس جمهور شود و چه کسی نشود. آن ها تبليغ می کنند که اگر مردم با آن ها همراه شوند، با قدرت همراه خواهند شد و اگر نشوند در مخالفت با قدرت قرار می گيرند و پايمال می شوند. در حقيقت آن ها فقط اين موضوع که آن ها وابسته به کشوری مانند آمريکا هستند را به عنوان کارت برنده ی خود به مردم معرفی می کنند.

هزينه کردن ميليون ها دالر پول در انتخابات از منابع نامعلوم يکی از ويژگی های اين دسته افراد است. دادن وعده های مختلف مانند بازسازی و مبارزه با فساد و آرامی و امنيت مواردی ست که از همان دروغ های معمول انتخاباتی محسوب می شود و همچنان که حامد کرزی از اين وعده ها بسیار داده بود، دست آخر حلقه ی رفقا، قاچاقچيان مواد مخدر، دزدان و متهمان نقض حقوق بشر در افغانستان استفاده های خود را از حکومت و دستگاه می برند. اين ماجرا زمانی جالب است که افرادی مانند گل آغا شیرزی، اشرف غنی احمدزی، عبدالله عبدالله و علی احمد جلالی داعيه ی مبارزه با فساد داشته باشند.

گل آغا شیرزی: رهزن و قاچاقچی مواد مخدر

گل آغا شیرزی که به گزارش يکی از رسانه های کانادایی، بصورت گسترده در توليد و قاچاق مواد مخدر دست دارد، زمانی که والی قندهار بود، هفته ای يک ميليون دالر آمريکايی از راه قاچاق مواد مخدر و دزدی از عوايد گمرکی بدست می آورد.

اين رسانه ی کانادایی نوشته است که بسياری از مشکلات اختلاس و فساد به زمانی برمی گردد که در جنگ عليه طالبان در سال 2001 ميليون ها دالر از طرف ارتش ويژه ی آمريکا و سازمان استخباراتی آن به عاملانی مانند گل آغا شيرزی داده شد و پس از بيرون راندن طالبان از قدرت، اين عاملان دوباره در حکومت افغانستان سهيم شدند.

در کنار توليد و قاچاق مواد مخدر و دزدی از عوايد گمرکی، گل آغا شيرزی يکی از عوامل سرکوب رسانه ها و چهره های معترض در ولايات جنوبی و شرقی می باشد. خبرنگاران منتقد در قندهار و ننگرهار کوچکترين انتقادی از عملکرد گل آغا شيرزی نمی توانند انجام دهند و حتا به ظاهر فرهنگيانی مانند صفيه صديقی که از خوان مردم افغانستان در پارلمان صاحب مال و منال شده است و مردم فقط خواب کردن او را در پارلمان ديدند، جسارت انتقاد از والی را ندارند. از نورزيه اتمر رفيق خانم صفيه صديقی نيز که هيچ انتظار انتقادی نباشد داشت که او هر روز در راهروهای پارلمان به دنبال بلند بردن معاش وکلا و گرفتن معاشات امتيازی خود است. در ننگرهار و در محدوده ی حکومت گل آغا شيرزی يک رضایت ظاهری از عملکرد او بر زبان رسانه ها و به ظاهر کارشناسان است که به سادگی دروغ را نشان می دهد.

اشرف غنی: طالب نکتایی پوش، حامی معنوی ارتجاع و يکی از متعصب ترين چهره ها

حامی معنوی طالبان و يکی از مشهورترين چهره های تعصب در افغانستان اشرف غنی احمدزی که خود يکی از بانيان دستگاه فاسد حامدکرزی بود و از او به عنوان صدر اعظم ياد می شد، داعيه دار مبارزه با فساد شده است و تلاش دارد تا علاوه بر حمايت بريتانيا، حمايت کاخ سفيد را نيز با خود همراه کند. گفته می شود او يکی از مهره های بريتانيا در افغانستان محسوب می شود، بريتانيایی که هميشه چندصد سال اخير در افغانستان و سایر کشورهای منطقه از ارتجاع و واپسگرايان حمايت کرده است.

اشرف غنی احمدزی زمانی که وزير ماليه بود، ميليون ها دالر را در قرار داد با دو شرکت آمريکایی برای برچيدن فساد هزينه کرد اما اکنون مقامات و رقبای امروزش می گويند که او خود در فساد غرق است و در زمان وزارتش پول های دولت را در حساب شخصی خود نگاه می داشت. اشرف غنی در حالی به اداره ی فاسد حامد کرزی می تازد که خود از بانيان و يکی از عوامل اصلی آن محسوب می شود. زمانی که او پس از وزارت ماليه به عنوان رييس دانشگاه کابل انتخاب شد، تعصب و فارسی ستيزی را به يکی از اوج های خود رساند. بسیاری از دانشجويان اين سوال را مطرح می کنند که : شخصی که خود فاسد است و غرق در تعصب و نتوانست يک دانشگاه را بدرستی اداره کند، آيا می تواند اداره ی کشوری را بدست گيرد؟ لازم به ذکر است که کاخ چند جريبی آقای اشرف غنی احمدزی در منطقه ی دارالامان نيز ساخته شده است.

عبدالله عبداالله کيست؟

عبداالله سخنگوی يکی از طرف های درگير در جنگ های داخلی کابل، وزير امور خارجه و رييس جرگه ی امن منطقه ای کسی ست که گفته می شود در قتل احمد شاه مسعود دست داشته است.

يک منبع نزديک به جبهه ملی که نخواست نامش فاش شود به کابل پرس گفت که از چندی به این سو از منابع سری و دقیق اطلاع رسیده است که دکتر عبدالله وزیر خارجه سابق حکومت کرزی یکی از کسانی است که در قتل احمدشاه مسعود دست داشته است. این خبر از زبان یکی از نزدیکان معتمد عبدالحمید محتاط سابق معاون ریاست جمهوری داوود خان درز کرده است. اين منبع گفته است که نکته اصلی آن است که آقای محتاط کتابی نوشته که تا کنون نشر نشده اما نویسنده سعی دارد تا در باره نشر و یا عدم نشر این کتاب با سران جمیعت و خانواده مسعود مشورت کند. معلوم نیست که این موضوع مورد مشورت قرار گرفته يا نه ، اما این نکته ثابت است که درکتاب محتاط از دکتر عبدالله به عنوان یکی ازکسانی که درپلان قتل مسعود دست داشته، نام برده شده است. محتاط نویسنده کتاب تاریخ تحلیلی افغانستان است که با آن انتشار آن بسیاری از اهالی قدرت را به خشم آورده است. گفته می شود وی اکنون دراکراین به سر می برد.

اداره ی عبدالله عبدالله، وزارت امور خارجه، يکی از فاسد ترين اداره ها بود. هنوز سپنتا نتوانسته است تمام عوامل بی سواد و بی لياقت عبدالله عبدالله را از وزارت امور خارجه اخراج کند. عوامل عبداالله عبدالله مانند محراب الدين مستان در اختلاس های ميليونی در افغانستان دست داشتند که هنوز مانند سایر جنايتکاران و دزدان در افغانستان به پنجه ی قانون سپرده نشده اند. در اداره ی او هر بی سوادی که با او يا باند او ارتباط داشت به مقام های مختلف مانند سفير و ديپلمات رسید و يکشبه راه صدساله را طی کرده از دارايی مردم افغانستان کاخ ها ساختند و به نان و نوا رسیدند.

مرتجع و واپسگرایی مانند عبدالله اکنون خود را به عنوان کارشناس مسایل افغانستان در صحنه ی بين المللی جا می زند و می خواهد در افغانستان رييس جمهور شود و يا در زد و بند با افراد مرتجعی مانند اشرف غنی احمدزی، همچنان بر گرده ی مردم افغانستان سوار باشد.

علی احمد جلالی: ترسو يا سازشکار

اگر مستقيم نه که باید مستقيم باشد، غير مسقيم، وزير داخله ی افغانستان کسی که پوليس ملی (؟) تحت فرمان اوست بايد با عوامل غصب زمين در شیرپور کابل برای نمونه مقابله کند. کسانی که زمين های شیرپور را غصب کردند و با چپاول در کنار خانه های گلی مردم کاخ ساختند و حتا اجازه ی عبور و مرور به مردم نمی دهند، اشخاصی مانند برهان الدين ربانی، ملاتاج محمد، عطا محمد نور، محمد شريف برادر يونس قانونی، شخص يونس قانونی، قسیم فهيم، زلمی هيوادمل وزير مشاور فرهنگی کرزی، محمد يوسف، محمد حنيف اتمر و...

اما وزير داخله ی افغانستان وقتی خود يکی از همين غاصبان باشد و در شيرپور با امضای قسیم فهيم زمين گرفته باشد و کاخ ساخته باشد و بعد کاخ را به هزاران دالر به موسسات اجاره دهد، آيا به دنبال تامين عدالت و امنيت شهروندان خواهد بود و با عوامل غصب برخورد خواهد کرد؟

علی احمد جلالی هيچ صلاحيت و توانایی رييس جمهوری در افغانستان را ندارد و با توجه به کارنامه ی او، به راحتی می تواند با عوامل فساد و غصب زمين کنار آيد و شريک شود.

حتا وقتی علی احمد جلالی به زعم خود قهرمانانه از وجود فهرستی از مقامات که در توليد و قاچاق مواد مخدر دست دارند سخن می گويد و جسارت افشای آن را ندارد، بيشتر ترس و يا زد و بند او را با عوامل توليد و قاچاق مواد مخدر می رساند. شخصی که هنوز زد و بند و روابط سیاسی خود را به حقيقت، مبارزه با مواد مخدر و فساد ترجيح می دهد، هيچگاه نمی تواند رييس جمهوری مردمی باشد. او قبل از اينکه به فکر رفاه مردم باشد، به رفاه خود فکر می کند، قبل از اينکه خانه ی مردم را آباد کند، قصر و کاخ خود را بالا می برد، قبل از اينکه به فکر دارايی همگانی باشد، جيب های خود را پر می کند و...

تنها برگ برنده ی اين افراد به زعم خودشان، خوب دم تکان دادن است و پيش از به قدرت رسیدن، منافع مردم و کشور را فروختن. به اين افراد نمی توان اعتماد کرد.

Copyright © Mohammad Youssof Qawwam, All rights reserved to Heratonline.com
کليه امتيازات و حقوق اين سايت محفوظ ميباشد
Phentermine - Please promote this Phentermine Resource Online site by keeping this counter as it is.

Currently : visitors online.
Powered by:
Online Count.
Seven days report