www.heratonline.com
English | صفحه اول | اخبار | اسلام | فرهنگ | سیاست | صدا و تصویر | رهنمای هرات | در باره ما | پشتو

زلمی خلیل زاد، علی احمد جلالی و اشرف غنی احمدزی شهروندان افغانستان نيستند
ارسالی عبدالله افغان - با اقتباس از سایت کابل پرس

اشرف غنی . جلالی . خلیل زاد

کابل پرس: فصل سوم قانون اساسی افغانستان (رييس جمهور)، ماده ی شصت و دوم با صراحت تمام شرایط کسی که باید رييس جمهور افغانستان شود را بيان می کند. طبق اين ماده ی قانون، رييس جمهور باید شرایط زير را داشته باشد: ۱ - تبعه افغانستان ، مسلمان و متولد از والدين افغان بوده و تابعيت کشور ديگرى را نداشته باشد.

۲ - در روز کانديد(ا) شدن سن وى از چهل سال کمتر نباشد

۳ - از طرف محکمه به ارتکاب جرايم ضد بشرى ، جنايت و يا حرمان از حقوق مدني محکوم نشده باشد. هيچ شخص نمي تواند بيش از دو دوره به حيث رييس جمهور انتخاب گردد. حکم مندرج اين ماده در مورد معاونين رييس جمهور نيز تطبيق مي گردد.

بدیهی ست کسی که خود را برای رياست جمهوری يک کشور نامزد می کند، خود بايد بيشتر از همه مطابق قانون رفتار کرده و به آن احترام بگذارد. طبق ماده ی قانون اساسی هيچيک از افرادی مانند علی احمد جلالی، اشرف غنی احمدزی و زلمی خليل زاد اجازه ندارند خود را به عنوان نامزد انتخابات رياست جمهوری معرفی کرده و در صورت معرفی باید بلافاصله صلاحيت آنان رد شود. علی احمد جلالی، اشرف غنی احمدزی و زلمی خليل زاد هر سه تابعيت کشور ايالات متحده ی آمريکا را دارند و نامزدی آنان در انتخابات رياست جمهوری فاقد اعتبار قانونی ست.

اين افراد زمانی می توانند به عنوان نامزد رياست جمهوری وارد فعاليت های انتخاباتی شوند که تابعيت آمريکايی خود را ترک بگويند و از آنجایی که افغانستان پيمان های مربوط به تابعيت دوگانه را با هيچ کشوری امضا نکرده، آن ها باید درخواست تابعيت افغانستان را کنند. فعلا هيچکدام از آنان شهروندان افغانستان محسوب نمی شود.

اخبار، گزارش ها و ديدگاه ها درباره ی انتخابات در افغانستان را در کابل پرس بخوانيد زلمی خليل زاد که از او به عنوان يکی از پشتیبانان معنوی طالبان ياد می شود، تابعيت آمريکا را دارد. او مدتی سفیر ايالات متحده ی آمريکا در افغانستان بود و پس از آن سفير اين کشور در عراق و تا چندی پيش نمايندگی اين کشور را در سازمان ملل بر عهده داشت.

اخبار، گزارش ها و ديدگاه ها درباره ی انتخابات در افغانستان را در کابل پرس بخوانيد خبرگزاری رويترز امروز در خبری درباره ی انتخابات رياست جمهوری افغانستان نوشته است که علی احمد جلالی نيز تابعيت ايالات متحده ی آمريکا را دارد.

طبق خبر خبرگزاری رويترز، جلالی در سال 1987 تابعيت آمريکا را بدست آورد.
اشرف غنی احمدزی يکی ديگر از حاميان معنوی آدمکشان طالب که از او به عنوان طالب نکتايی پوش ياد می شود، او نيز تابعيت ايلات متحده ی آمريکا را دارد. امروز يک رسانه ی ایتاليایی نوشته است که اشرف غنی احمدزی آمريکايی می باشد. پيش از آن نيز منابعی اعلام کرده بودند که اشرف غنی احمدزی تابعيت کشور آمريکا را دارد.

اخبار، گزارش ها و ديدگاه ها درباره ی انتخابات در افغانستان را در کابل پرس بخوانيد
جدا از تابعيت آمريکایی اشرف غنی احمدزی، وی طبق قانون کارمندان دولت، مدتی رييس غير قانونی دانشگاه کابل بود. وی برخلاف صراحت قانونی، مدت های زيادی در وظيفه ی خود حاضر نبود اما به عنوان رييس اين دانشگاه شناخته می شد.

Copyright © Mohammad Youssof Qawwam, All rights reserved to Heratonline.com
کليه امتيازات و حقوق اين سايت محفوظ ميباشد
Phentermine - Please promote this Phentermine Resource Online site by keeping this counter as it is.

Currently : visitors online.
Powered by:
Online Count.
Seven days report