www.heratonline.com
English | صفحه اول | اخبار | اسلام | فرهنگ | سیاست | صدا و تصویر | رهنمای هرات | در باره ما | پشتو
دوکتورمجیب الرحمان رحیمی سخنگوی تیم اصلاحات و همگرایی در گفت وگو با محمد منصوریان از هفته نامۀ ایتلاف ملی:
صفحه ویس ناصری
تاریخ انتشار: 19 سنبله 1393

دوکتورمجیب الرحمان رحیمی سخنگوی تیم اصلاحات و همگرایی در گفت وگو با محمد منصوریان از هفته نامۀ ایتلاف ملی: بزرگترین خیانت به دموکراسی را؛ مدعیان دفاع از دموکراسی نمودند! تداوم توطئه برای دفاع از تقلب و تزویر ، در تبانی با حلقات ماجراجوی داخلی از یکسو و حمایت دلالان بین المللی از جانب دیگر، دارد به افسانۀ دروغین دموکراسی در افغانستان نقطه پایان می گذارد و در عین حال کشور را به بحران مخوفی می کشاند که آنسویش پدیدار نیست. هفته نامۀ ایتلاف ملی برهمین مبنا، گفت و گویی را با دوکتور مجیب الرحمان رحیمی سخنگوی تیم اصلاحات و همگرایی انجام داده است که ذیلاً تقدیم حضور تان می گردد.

هفته نامۀ ایتلاف ملی: چنانچه بر همگان معلوم است، بحران ناشی از تقلب های سازمان یافته در انتخابات، به نقطه اوج خود رسیده و مردم را به شدت نگران ساخته است، دیدگاه شما در این مورد چی است؟

دوکتور رحیمی: متاسفانه وضعیت هنوزهم در یک بن بست قرار دارد. روند تخنیکی مشروعیت و کارایی خود را به دلیل بیرون شدن ما از روند و به دلیل عدم توجه مسوولان سازمان ملل به خواست های قانونی ما از دست داده است. هرچند مذاکرات سیاسی ادامه دارد اما افق روشنی دیده نمیشود. زیرا عده ای به دلایل مختلف که بیشتر ریشه در تاریخ و برداشت های سنتی و قبیله ای دارد ، به وضوح نشان دادند که هنوزهم آمادۀ پذیرفتن بازی های دموکراتیک بر اساس؛ "یک شهروند و یک رای" نیستند. و با استفاده از ابزار و امکانات مختلف سرنوشت انتخابات را به جایی کشانیدند که امروز شاهدش هستیم. یک بن بست با یک افق تاریک با یک حکومت وحدت ملی ای که در فرجام اگر شکل هم بگیرد، توانایی اصلاحات، ریفورم و کار را کمتر خواهد داشت و در نهایت ، روند مردم سالاری در کشور را ضربه می زند.

هفته نامه ایتلاف ملی: اخیراً تیم اصلاحات و همگرایی هشدار داد که اگر به خواست های قانونی آنان که خواست اکثریت مردم افغانستان است، از سوی سازمان ملل و جامعه جهانی رسیدگی نشود، روند تخنیکی و سیاسی را به صورت مطلق تحریم می کنند، شما این تصمیم را چگونه ارزیابی می کنید؟

مجیب الرحمان رحیمی:
در آخرین ضرب الاجلی که ما تعیین کردیم، اعلان نمودیم که اگر به این ضرب الاجل توجه نشود، از روند سیاسی بیرون می شویم. به دنبال این اقدام ما ، تیم تحول و تداوم یک طرح جدید را روان کرد و گفت که در این طرح، تجدید نظر صورت گرفته و بیشتر خواسته های ما پذیرفته شده، آن طرح مورد ارزیابی قرار گرفت و براساس آن، تیم های مذاکره کننده ، شاید بار دیگر وارد مذاکرات شوند. در عین حال ، مشاور ایالات متحده امریکا ، سفیر ایالات متحده امریکا در کابل و یکی از همکاران آقای جان کری هم حضور رسانیدند و این موضوع را دنبال می کنند.

هفته نامه ایتلاف ملی: اگر کمیسیون انتخابات، نتیجه تفتیش ناقص را اعلام کند، واکنش تیم اصلاحات و همگرایی در برابر آن چه خواهد بود؟

دوکتور رحیمی: پس از آنکه سازمان ملل خواست های ما را نپذیرفت و تفتیش را متوقف نساخت، این روند، مشروعیت خود را از دست داد. بنابرین هر نتیجه ای که از یک روند غیرمشروع بیرون شود برای ما قابل قبول نیست. توقع ما از جامعه جهانی و سازمان ملل این بود که بیایند و دست کمیسیون ها و تقلب کاران دیگر را کوتاه کنند ، نه اینکه خود شان با تفتیش ناقص، یک تقلب دیگر را از نو سازماندهی و عملی کنند.

هفته نامه ایتلاف ملی: چه عواملی باعث شد تا روند تفتیش آراء، چنانچه می بایست عملی نشود و سکوت ناظران بین المللی و نمایندگان سازمان ملل متحد در برابر تقلب های گسترده و سازمان یافته، مبین چه مساله ای می تواند باشد؟

دوکتور رحیمی: تیم تحول و تداوم، کمیسیون مستقل، کمیسیون شکایات انتخاباتی و مسوولین انتخاباتی "یو ان دی پی" ، تمام شان در سازماندهی انتخابات و تقلب سهم داشتند. ما ماندیم با یک مجموعه از ناظران بین المللی که یک تعداد شان، متخصص بودند و یک تعدادی هم با شتابزدگی از کشورهای مختلف جمع آوری شده بودند. شما هر قدر آدم های متخصص را که از کشورهای غربی بیاورید ، وقتی برای آن ها از قبل یک دستورالعمل تعیین شود که چنین کار را انجام بدهید و چنان کاری را انجام ندهید، در آنصورت دست آنان بسته است و نمی توانند تصمیم بگیرند.

هفته نامۀ ایتلاف ملی: چه شد که جامعۀ جهانی در حالی که همه چیز را می دانند همچنان بر دفاع از روند تقلب ادامه می دهند و مانع تعمیل ارادۀ مردم افغانستان می شوند؟

دوکتور رحیمی: متاسفانه این یکی از بزرگترین ناکامی های دوستان بین المللی ما است و بیشتر، آن فرضیه هایی که ارزش های دموکراتیک ، نهادینه ساختن دموکراسی و تفکر دموکراتیک در افغانستان نیستند را بسیار تقویت می کنند. اما از جانب دیگر ، وقتی ما به چیزی به نام دموکراسی و ارزش های دموکراتیک باور نداریم و از بنیاد با یک تفکر قبیله ای منحط تاریخ تیر شده و فرسوده می آییم و با مقوله های مدرن برخورد می کنیم ، چه توقع داریم یک خارجی ای که از سر اجبار و از پی حادثه و قضای روزگار پایش به افغانستان کشانیده شده او به این ارزش ها بیشتر از ما باور داشته باشد؟

بزرگترین خیانت را به اصلی به نام دموکراسی و مردم سالاری کسانی مرتکب شدند که از غرب و از بزرگترین دانشگاه های غربی آمدند و فعلا در افغانستان به عنوان علمبرداران دموکراسی و مردم سالاری حضوردارند. لقب دوکتورا دارند. تدریس کرده اند. جامعۀ جهانی هم می شناسد شان. همین ها کسانی هستند که به دموکراسی در این انتخابات خیانت کردند، نه مردم افغانستان و نه کسانی که آمدند و رای دادند و انگشت های شان قطع شد.

هفته نامۀ ایتلاف ملی: به نظر شما در کنار چالش ها و مشکلاتی که در این دور از انتخابات وجود داشت و هنوزهم موجود است، چه نکات مثبتی که چراغی فرا راه آینده باشد دیده می شود؟

دوکتور رحیمی: ما شاهد تحولات برجسته و خوبی هم در این مرحله بودیم، یک آگاهی و بیداری در متن جامعه جنبش ضد تقلب و جلوگیری از تقلبی که قدرت آن را سازماندهی کرده بود. تقلبی که بخش اعظم حکومت افغانستان ، کمیسیون های مستقل و یکی از تیم های انتخاباتی در سازماندهی اش نقش اساسی داشتند و می خواستند شخص معینی را از آن طریق به قدرت برسانند، برای اولین بار در تاریخ افغانستان به چالش کشیده می شود و نمی تواند هدف خود را به کرسی بنشاند.
توجه جامعه جهانی به بحث تقلب و به اشتباهاتی که در جریان سیزده سال در نپرداختن به ساز و کارها و بالاخره پیش شرط های شکل گیری یک انتخابات سالم در جامعۀ مثل افغانستان نیز یک تحول مثبت است و جهان متوجه شد که در کجا اشتباه کردند ولی هنوزهم متاسفانه رفتار و حرکت پیام شان بسیار روشن نیست در برابر تقلب و کسانی که تقلب را سازماندهی کردند و بر رغم اینکه می فهمند چه کسانی و در کجا تقلب را سازماندهی کردند.

هفته نامۀ ایتلاف ملی: اگر حالا روند به همین منوال ادامه یابد، وضعیت به کجا خواهد رسید و چه پیامدهایی را به دنبال خواهد داشت؟

دوکتور رحیمی: نگرانی ها به شدت وجود دارد که نشود مثلث تقلب بار دیگر با دزدیدن پیروزی مردم و حق مشروع مردم بیایند و نوعی از ساز وکار و حکومتی ا را بالای مردم تحمیل بکنند. توقع من این است که ما باید از حق مردم مان دفاع بکنیم. از حکومت مشروع برخواسته از رای مردم دفاع بکنیم. زیرا ما مبارزه ای را شروع کرده ایم که ریشه در عمق تاریخ افغانستان دارد و مردم ما در این راه قربانی های بیشماری را تقدیم کردند و به خصوص در دوران جهاد و مقاومت ملی و حالا هم وضعیتی که ما قرار داریم دنباله و پیامد مبارزات طولانی است. مردم ما و کسانی که به ارزش های دموکراتیک و به حق مردم باور دارند، باید این بیرق مبارزه را برافراشته نگاه بکنند و به پیش حرکت بکنند. امیدوار هستم که رهبری ما همانگونه که وعده داده از حق رای مردم تا آخرین لحظه دفاع کند.
Copyright © Mohammad Youssof Qawwam, All rights reserved to Heratonline.com
کليه امتيازات و حقوق اين سايت محفوظ ميباشد
Phentermine - Please promote this Phentermine Resource Online site by keeping this counter as it is.

Currently : visitors online.
Powered by:
Online Count.
Seven days report