www.heratonline.com
English | صفحه اول | اخبار | اسلام | فرهنگ | سیاست | صدا و تصویر | رهنمای هرات | در باره ما | پشتو

نامه یی سرگشاده به دولت وحدت ملی
شورای مشورتی هراتیان شهر هامبورگ

شورای مشورتی هراتیان مقیم هامبورگ، که مجموعی از بزرگان ، اندیشمندان و نخبه گان هراتی درشهر هامبوگ می باشند، در نشست های شام پنجشنبه تاریخ 25.12.2014 وشام شنبه تاریخ 03.01.2015 در مرکز اسلامی شهر هامبورگ به منظور جلو گیری از ترور ، اختطاف و نا بسامانی ها ی اخیردر شهر هرات ، نامه یی سرگشاده به دولت وحدت ملی ترتیب داده اند که در این نامه از دولت مرکزی افغانستان تقاضا شده است تا برای بهبود امنیت و جلو گیری از آشوب در سراسر افغانستان و بخصوص شهرهرات ، عاجل رسیده گی بعمل آید. اگر شما با ما همنوا هستید با "لایک " خویش در صفحۀ ما را همراهی نمایید
.
نامه یی سرگشاده به دولت وحدت ملی

سرگذشت شهر هرات سرگذشت خنجر و خون است . سرگذشت شهری است که تا بوده است آماج یورش ،تجاوز ویغما بوده است و تا بوده است ساکنان آن برای آزادی و رستگاری رزمیده اند. مگر مردم همین سرزمین نبودند که شش ماه و هفده روز در برابر هشتاد هزار سرباز و پنجاه هزار حشری تولی خان خونخوار رزمیدند و تا نفس داشتند از میدان نبرد پای نکشیدند؟

مگر در تمام شهر سترگ ششصد هزار نفری هرات جز شانزده تن،زنده جان بیشتری بر جای مانده بود؟

مگر مردم همین خطه نبود ند که در برابر زراد خانۀ شوروی استیلاگر ،با ابتدایی ترین جنگ افزار ها ایستادند، رزمیدند و برای آزادی قربانی شکوهمند دادند؟

سرنوشت سرزمین« نیزک بادغیسی »و «قارن هراتی » تا بوده است همین بوده است ـ تسلیم ناپذیری در برابر تجاوز و زور گویی.دلسپردگی و پاسداری از ذره ذرۀ این خاک:

هزار خُم نکند مست می پرستان را
چنان که ذرۀ خاکی وطن پرستان را

اما دریغ ودرد که اینک شهر شعر و شمشیر از چار سوشکار دزدان، آدم ربایان، قاچاق بران ـ تریاک و هیرویین و کارمندان فاسد اداری شده است . ای وای که امروز شهر آزادی وهنر دستخوش هجوم دزدان و بنیاد گرایان دینی است. دریغا که شهر بهزاد و جامی وانصاری، شهر اختطاف ، آدم ربایی و آدم کشی گردیده است

تنها این سی تن نیستند که دستان پلید شان از دامن مردم بی گناه ما قطع می گردد؛ بل ویرانگران قاتالان حرفوی کمر بسته بسیارند تا آرامش این شهر را به هم بزنند و چنین هم کرده اند.

اکنون هرات مظلوم را به حاکمی نیاز مند است تا دز دان ، قاچاقبران و آدم ربایان را چون خس وخاشاک بروبد و امنیت از کف رفتۀ شهر را بدان باز گرداند و این میسر نیست تا این که حاکمی ادارۀ این شهر را به دست گیرد که ازچنین ویژگی هایی برخوردار باشد:

ـ از همین سرزمین برخاسته باشد و وجب به وجب این خاک را بشناسد.
ـ دلباختۀ امنیت و آبادانی هرات باشد.
ـ برای همین سرزمین و آزادی آن رزمیده باشد.
ـ دشمن جانی رهزنان، دزدان ، قاچاقبران و آدم ربایان باشد.
ـ با طالب و القاعده و بنیاد گرای دینی سر آشتی نداشته باشد.
ـ دستانش به فساد اداری ، رشوت ستانی و اخاذی آلوده نباشد.
ما امضا کنندگان این نامه در این لحظۀ غمبار تاریخ هرات ؛ کسی را برای مدیریت در این ولایت مناسب می پنداریم که ویژگی ها و مختصات یاد شده را دارا باشد ،نه مانند کسانی که آمدند ؛ خوردند، بردند و بد امنی را چون میراث شرم آوری بر جای نهادند.


ما امضا کنندگان این نامه ،بدین باوریم که نه تنها برچیدن ناامنی و فساد از شهر تاریخی هرات مستلزم جست و جوی انسان های بومی، کار آزموده و دلسوز است ؛ بل شایسته است تا برای سراسر ولایت های افغانستان این معیار ها را در نظر داشت و نباید بر شانه ی ا فراد استفاده جو و نا کارا قبای ولایت را انداخت. پیداست که هر ملکی، امیری وحاکمی که در اندیشه ی انباشتن جیب هایش باشد ، همکاران و زیر دستانش را نیز هرگز از این کار باز نخواهد داشت وبدین گونه یغمای دولتی در شهر ها همگانی خواهد شد که گفته اند :

اگر زباغ رعیت ملِک خورد سیبی
برآورند غلامان او درخت ازبیخ

ومن الله توفیق

شورای مشورتی هراتیان مقیم هامبورگ / مرکز اسلامی (مسجد حضرت ابراهیم خلیل "رح") / مرکز اسلامی (مسجد حضرت بلال "رح") / کارزار اروپایی حقوق بشر برای افغانستان در آلمان/ انجمن صلح و دوستی افغانستان / الحاج سید محمد نعیم یوسفی / الحاج غلام سخی عسکرزاده / استاد لطیف "ناظمی" / استاد ارشد "بهزاد" / آقای "مصلح" سلجوقی / داکتر پرویز آرزو / داکتر مسعود روحانی / داکتر فیروز احمد امانی/ آقای حبیب الله طالع / آقای عبدالکریم " تایب " شریفی / انجنیر فرید" یار " سلجوقی/ آقای عبدالشکور نبیل / آقای عبدالقفار حیدری / آقای حبیب الله "شجیع" قلعه نوی / آقای نجیب الله صفرزاده / آقای احسان الله صفرزاده / آقای ابراهیم انصاری / آقای شعیب حیدری /آقای ضیا کرباسی / آقای قارن طینت /آقای اسماعیل وهاب /آقای نصیر احمد عمریار/ آقای داود عمریار / آقای غلام یحیی کاکر /آقای کریم لطیفی / آقای شفیق عمریار /آقای یاسر شریفی / آقای حاجی عبدالسلام غازی زاده / آقای ذکریا ی خسروی و جمع کثیری ازجامعه مهاجر افغانستان مقیم جرمنیCopyright © Mohammad Youssof Qawwam, All rights reserved to Heratonline.com
کليه امتيازات و حقوق اين سايت محفوظ ميباشد

Currently : visitors online.
Powered by:
Online Count.
Seven days report