www.heratonline.com


ادای نماز عید در مسکو با حضور حدود 500 هزار نماز گزار


چنین نماز و مراسم عبادی با شکوهی در حالی در مسکو برگزار گردید که به مسلمانان اهل سنت در تهران اجازه داده نشد تا مراسم نماز عید را برگزار نمایند . این درحالی است که مسیحیان و یهودیان در تهران از آزادی های کامل برای برگزاری مراسم دینی خود برخوردار میباشند. برای دیدن این خبر در سایت بی بی سی به این لینک کلیک نمائید.

صفحه نخست | صفحه ویدیو کلیپ ها