www.heratonline.com

شهيدان راه آزادي


شهيد محمد قاسم نبي
براي ديدن زندگينامه
در اين جا کليک کنيد

بسم الله الرحمن الرحیم
و لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون

شهیدان ستارگان تابناکی در آسمان زندگی جوامع انسانی اند که با قربانی و فداکردن جانهای عزیز و نازنین شان آزادی ، عزت ، شرف و جاودانگی را به ملت ها به ارمغان می آورند. آنها میروند تا دیگران زند ه بمانند و آزاد و سر بلند زندگی نمایند.

تاریخ استقلال همه کشور ها با خون شهدا و مبارزان راه آزادی آن ملت ها رقم زده شده است و این شهدا و مبارزین راه آزادی بوده اند که با هدیه خونهای پاک شان نهال های تنومند آزادی را به ثمر رسانیده و سیطره ظلم و ستم و تجاوز را بر سرنوشت ملت ها خاتمه بخشیده اند.

کشور زیبای ما افغانستان هم که در مقاطع مختلف تاریخی مورد تجاوز و ظلم و ستم قرار گرفته همواره فرزندان آزادیخواه آن از استقلال و عزت این کشور به حراست پرداخته اند. قهرمانی ها و فداکاری های فرزندان مسلمان و آزاده این مرز و بوم در دهه های اخیر در مقابل اشغالگران سرخ و سیاه و اجیران شان ستودنی است.

معمول است که همه ملت ها از قهرمانان و تاریخ سازان خود تجلیل و قدردانی مینمایند اما در سرزمین ما همانطوریکه بیگانه پرستان بر علیه علمداران دفاع از مقدسات و استقلال کشور به مبارزه نامیمونی ادامه داده اند ، عین جفا را در حق شهدا نیز روا داشته اند.

این یک حقیقت و واقعیتی است که خون های پاک این شهیدان در حراست از هویت دینی ، فرهنگی و ملی مردم ما باعث بقای حیات سیاسی و استقلال کشور گردیده است. اما افسوس و هزاران افسوس که بنا به عوامل گوناگونی از فداکاری های شهدای راه استقلال و آزادی به طور شایسته تجلیل نشد و به بازماندگان شان توجه دلسوزانه مبذول نگردید.

مسئولین کشور ما بعوض رسیدگی به مشکلات بازماندگان شهداء و معلولین کشور در یک تقسیم غیر عادلانه در بودجه سالانه خویش بیکی سالانه شش ملیون دالر خرج دستر خوان تخصیص داده اند و به خانواده های شهیدانی که استقلال کشور ما از برکت خون های مطهر شان میباشد و در نهایت فقر زندگی میکند ماهانه 300 افغانی یعنی معادل حدود 6 دالر را تعیین نموده اند که همین مبلغ ناچیز هم اکثرا در طی ماه های متوالی پرداخته نمیشود. آری این یک نمونه از عدالت اجتماعی نظام مردم سالار ما است که در آن روشنفکران ما حقوق شهروندی را چنین تعریف و محاسبه نموده اند.

بهرصورت هدف از ایجاد این صفحه یاد آوری و تجلیل از قهرمانانی میباشد که جانهای شیرین شان را در راه دفاع ازمقدسات و استقلال کشور فدا کرده اند و بدین وسیله از عموم هموطنان آزاده خویش میطلبیم که در ارسال زندگینامه ها و حماسه آفرینی های شهدای دوران جهاد و مقاومت ما را همکاری نمایند تا حد اقل دین مشترک خود را در برابر این قهرمانان ادا نموده باشیم. اجرکم علی الله